Etkinlikler

...

Erasmus Staj Hareketliliği Ön Bilgilendirme Toplantıları

Erasmus Staj Hareketliliği Ön Bilgilendirme Toplantıları

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ÖNCESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

 

 

Erasmus Staj Başvuruları başlamadan önce staj hareketliliği ile ilgili bilgilendirme toplantısına başvurmayı düşünen tüm öğrencilerimiz davetlidir.

Toplantılar teams üzerinden yapılacağından katılımcılar öğrenci numarasından oluşan teams hesabı ile toplantıya katılabilir.

Her iki toplantıda aynı konular anlatılacaktır. Sadece bir toplantıya katılım yeterlidir.

 

Erasmus Staj Hareketliliği Ön Bilgilendirme – 1

Tarih: 10 Ocak 2023

Saat:10:30

Toplantı linki: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adsOpzKALhL8P73a8CMArAfXP8f1iZQWl3VQnZ8Rfvm41%40thread.tacv2/1672812175260?context=%7b%22Tid%22%3a%222e5ef873-cd9e-46cc-8b8a-b7e460c7d578%22%2c%22Oid%22%3a%22ef76c616-9f43-4fad-a0a4-6111c7fa9a79%22%7d

 

Erasmus Staj Hareketliliği Ön Bilgilendirme – 2

Tarih: 11 Ocak 2023

Saat:10:30

Toplantı linki: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adsOpzKALhL8P73a8CMArAfXP8f1iZQWl3VQnZ8Rfvm41%40thread.tacv2/1672812917328?context=%7b%22Tid%22%3a%222e5ef873-cd9e-46cc-8b8a-b7e460c7d578%22%2c%22Oid%22%3a%22ef76c616-9f43-4fad-a0a4-6111c7fa9a79%22%7d