Uluslararasılaşma Stratejisi

Yeni Kurumsal Stratejik Plan 2024-2028

Yeni Kurumsal Stratejik Planın hazırlanması sürecinde süresi biten Uluslararasılaşma Strateji Belgesinin hazırlanan yeni kurum stratejisine dâhil edilmesine karar verilmiştir. Uluslararasılaşma Stratejisinin ayrı bir belge olarak değil Kurumsal Strateji Belgesi içerisinde belirlenmesindeki temel sebep, kurumsal stratejilerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak izleme ve değerlendirme aşamalarında kullanılacak sorumlu birimler ile temel performans göstergelerinin net olarak tanımlanmasıdır. Bu yöntemle veri toplama süreçlerinin kolaylaştırılması, izleme ve değerlendirmenin daha etkin yapılması amaçlanmıştır.

Yeni Stratejik Kurumsal Stratejik Plan için tıklayınız.