Dış İlişkiler Birimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi 1993 yılında diplomatik ilişkilerin kurulması ve uluslar arası bilimsel araştırmalarda üniversitemizin de yer alması için yapılan çalışmaların geliştirilmesi amacıyla kuruldu. Birim, tüm değişim programlarını ve uluslararasılaşma faaliyetlerini tek çatı altında toplayacak şekilde 2015 yılında yeniden yapılandırıldı. Bünyesinde Erasmus+ Koordinatörlüğü, Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü, Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü ve Uluslararası İşbirlikleri ve Ortak Programlar Koordinatörlüğü bulunmaktadır. Ayrıca ilgili Rektör Yardımcısının da bulunduğu ve fakülte temsilcilerinin yer aldığı 11 öğretim üyesinden oluşan bir Akademik Kurulu da bulunmaktadır.

Dış İlişkiler Birimi’nin amacı, Çukurova Üniversitesi’nin Avrupa Birliği programlarına katılımını arttırmak, uluslar arası temaslarını güçlendirmek ve hem öğrencilerin hem de akademik ve idari personelin farklı programlarda yer almalarını sağlayarak yurt dışında üniversitemizi farklı platformlarda tanıtmalarında destek olmaktır. 2004 yılında Erasmus Öğrenim Hareketliliği Pilot çalışması için seçilen 15 üniversiteden biri olarak 9 öğrenciyi yurt dışına göndermiş ve 2 yabancı öğrenciyi ağırlamıştır. 11 öğrenciyle başladığı bu yolculukta şu ana kadar yaklaşık 4000 öğrencinin eğitim almasını, 800'den fazla öğrencinin staj yapmasını ve 600'e yakın  akademik ve idari personelin hareketlilikten faydalanmasını sağlamıştır. 

Üniversitemiz ayrıca Erasmus+ Staj Konsorsiyum koordinatörü olarak Çukurova bölgesinden yedi üniversite ve iki üniversite dışı ortakla ÇukurovaMed Staj Konsorsiyum projesi yürütmektedir. Projenin amacı, bölge kalkınmasına katkı sağlayacak alanlarda öğrencilerin yurt dışında staj yapma olanaklarını geliştirmek ve yurt dışından alanında uzman kişileri davet ederek hareketliliğe katılamayan öğrenci ve personelin eğitim almasını sağlamaktır.  

Erasmus Değişim programlarında hareketlilikten faydalananların sayısını ve kalitesini arttırmak için ikili anlaşmalarının olduğu üniversitelerle sürekli iletişim halinde olup, çeşitli toplantı, fuar ve kongrelere de katılarak anlaşmalarının sayısını arttırma çabası içerisindedir. Özellikle Eracon (Erasmus Koordinatörler Toplantısı) ve EAIE (Uluslar Arası Eğitim Birliği) toplantılarında her yıl stant kurmaktadır.  Fakülte ve bölüm koordinatörleriyle Dış İlişkiler Birimi’nin işbirliği içerisinde yapılan çalışmaları sonucu güncel olarak Çukurova Üniversitesinin 250'ye yakın Avrupa üniversitesi ile yaklaşık 350 anlaşması bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz, 2017 yılından bu yana Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği kapsamında koordinatör olarak hareketlilik programlarını yürütmektedir. 11 ülkeden 17 kurum ile 2019 yılı KA107 projesini koordine etmektedir.