Giden Öğrenci

Başvuru için Gerekli Şartlar

İşbirliği protokolleri kapsamında giden öğrenci adaylarının asgari olarak aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

  • Öğrencinin, Üniversitenin örgün eğitim verilen programlarında kayıtlı önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik/tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencisi olması,
  • Değişim öğrencisi olarak eğitim alınmak istenen yurt dışı yükseköğretim kurumuyla işbirliği protokolü yapılmış olması ve işbirliği protokolünde öğrenci değişimine izin veren hüküm bulunması,
  • Değişim öğrencisi olarak eğitim alınmak istenen yurt dışı yükseköğretim kurumunun başvuru koşullarını karşılaması,
  • Önlisans ve Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,20 olması,
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması,
  • Öğrenim göreceği dilde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav eşdeğerliklerinde yer alan sınavlardan birinden Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre en az B2 seviyesinde yabancı dil bilgisi olması.

Başvuru

Giden öğrenci adayları, Dış İlişkiler Birimi internet sayfasında yayımlanan güncel işbirliği protokolleri içerisinden değişim öğrencisi olarak eğitim almak istediği yurt dışı yükseköğretim kurumunu belirleyebilir. Protokol listesi için tıklayınız. Ancak protokollerin tamamı öğrenci değişimi içermediğinden lütfen öncelikle Dış İlişkiler Birimi Uluslararasılaşma Koordinatörüyle irtibata geçiniz. Ön başvuru formu, ekinde yer alacak güncel transkript ve dil belgesiyle birlikte Dış İlişkiler Birimine sunulmalıdır.

Başvurusu uygun bulanan öğrencilerin adaylık ve karşı kurumlara bildirilmesi işlemleri, koordinatörlüğümüzce yapılacaktır. Kabul alan öğrenciler, Dış İlişkiler Birimi internet sayfasında yer alan başvuru belgesini doldurur. Başvurusu onaylanan ve öğrencisi olduğu birimin Yetkili Kurulundan onay alan öğrenciler, değişim programından yararlanabilir. Kurul onayında yurt dışı yükseköğretim kurumundan alınacak kabul belgesi ile öğrenim anlaşması esastır.

Kabul alınan yurt dışı yükseköğretim kurumunca talep edilen belgelerin hazırlanması öğrencinin yükümlülüğündedir. 

Mali Yükümlülükler

  • Öğrenciler, değişim programında geçirdikleri süre için Üniversiteye olan mali yükümlülüklerini yerine getirirler, ayrıca aksi protokolde belirtilmedikçe karşı kuruma öğrenim ücreti ödemezler.
  • Aksi protokolde belirtilmedikçe konaklama, ulaşım, sağlık sigortası ve benzeri kişisel harcamalar öğrencilerin sorumluluğundadır.