Duyurular

...

ERASMUS+ PROGRAMLA İLİŞKİLİ OLMAYAN ÜÇÜNCÜ ÜLKELER ile HAREKETLİLİK PROJESİ (KA171) Personel Ders Verme Başvuru Duyurusu – 2024-2025 AKADEMİK YILI

Hareketlilik planlarının 31 Temmuz 2025 tarihinden önce yapılması önem arz etmektedir.

Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personel başvurularında Erasmus+ Başvuru Portalı olan turnaportal.ua.gov.tr adresinin kullanılması zorunludur. Bu sebeple;

Ø  Başvurular 24 Haziran 2024 tarihinden itibaren turnaportal.ua.gov.tr adresinden e-devlet hesabıyla yapılabilecektir. Başvurular için son tarih 26 Temmuz 2024’tür.

Ø  Başvurular iki aşamalı olacaktır. Başvuru belgelerini Dış İlişkiler Birimine teslim edilecek, onaylanan belgelerin PDF formları turnaportal.ua.gov.tr adresinde yer alan başvuru sistemine yüklenecektir.

Ø  Başvuru değerlendirmeleri yine sistem tarafından yapılacağından başvuru duyurusunun DİKKATLİCE OKUNMASI ve belgelerin sisteme eksiksiz ve doğru şekilde yüklenmesi önem arz etmektedir.

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği, üniversitemizde ders vermekle yükümlü olan bir personelin Erasmus+ Kurumlararası İkili Anlaşmamız bulunan bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermeye ilişkin karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirme imkânı sağlayan faaliyet alanıdır.

Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri;

·         Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etme,

·         Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini zenginleştirme,

·         Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı ülkelerden akademik personelinin deneyimlerinden faydalanma imkânı sağlama.

Ders Verme Hareketliliği için faaliyet süresi üniversitemize tahsis edilen hibe tutarına bağlı olarak 5 (beş) iş günü olarak belirlenmiştir.

Proje sadece duyuru metninde verilen bölümleri ve kontenjanları kapsadığından, ilgili bölümlerin personeli hareketliliğe başvurabilir. Tabloda yer almayan bölümler başvuru yapamaz.

Projesinin hibe dağıtım sonuçlarına göre projede yer alan ülke ve üniversiteler ile ilgili kategorideki kontenjan sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Ortak Ülke ve Kurumlar

Ülke

Kurum

İlgili alan

Ders Verme Kontenjanı

Azerbaycan

Khazar University

İşletme/İktisat/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

1

Bangladeş

Daffodil International University

İngilizce Öğretmenliği

1

Bosna-Hersek

University of Bihac

Eğitim Bilimleri bölümü ana bilim dalları/ Okul Öncesi Öğretmenliği/ İngilizce/Almanca Öğretmenliği/ Biyoteknoloji/ Gıda Mühendisliği

1

Bosna Hersek

International University of Sarajevo

İşletme/İktisat/ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / İngilizce  Öğretmenliği

1

Endonezya

University of Indonesia

İşletme/İktisat/Tıp

1

Fas

Institute of Agronomique et Veteriner Hassan II

Biyoteknoloji

1

Hindistan

Sathyabama Institute of Science and Technology

Bilgisayar Mühendisliği/ Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Makine Mühendisliği

1

Güney Afrika

Stellenbosch University

Gıda Mühendisliği

1

Japonya

National University Corporation Tokyo University of Agriculture and Technology

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/Bitki Koruma/ Tarımsal Yapılar ve Sulama/Tarım Ekonomisi/ Biyoloji / Çevre Mühendisliği

1

Kenya

University of Nairobi

Gıda Mühendisliği / Tarım Makineleri / Tarımsal Yapılar ve Sulama / Bahçe Bitkileri

2

Kosova

University of Kadri Zeka

İşletme/İktisat/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

1

Malezya

Universiti Putra Malaysia

Çevre Mühendisliği / Gıda Mühendisliği / Biyoloji / Fizik / Kimya / Tıp

1

Nepal

University of Katmandu

İşletme/İktisat/Uluslararası İlişkiler Mühendislik bölümleri

1

Rusya

ITMO

 

Makine Mühendisliği / Bilgisayar Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1

Rusya

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI"

Makine Mühendisliği / Bilgisayar Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1

Tayvan

National Formosa University

Mühendislik bölümleri

1

Tunus

University of Carthage

Su Ürünleri

1

Uganda

Makerere University

Ziraat Bölümleri / Gıda Mühendisliği

2

 

Bu faaliyetten yararlanmak isteyen akademik personel aşağıdaki tabloda verilen iletişim bilgilerini kullanarak karşı kurumlarla iletişime geçebilir. Tabloda yer almayan ülke ya da kuruma hareketlilik gerçekleştirmek mümkün değildir.

Ortak Kurum ve Kontak Kişileri

Ülke

Kurum

Kontak Kişi

Azerbaycan

Khazar University

Fatima Valiyeva

International@khazar.org

Bangladeş

Daffodil International University

Syed Raihan-Ul-Islam

int@daffodilvarsity.edu.bd

Bosna-Hersek

University of Bihac

Alma Bosnić

alma.bosnic@unbi.ba

Bosna-Hersek

International University of Sarajevo

Ermisa Cisic

mobility@ius.edu.ba

Endonezya

University of Indonesia

Alfrida Esther Madame Hutapea

inbound@ui.ac.id

Fas

Institute of Agronomique et Veteriner Hassan II

Zidane LAMDAGHRI

z.lamdaghri@iav.ac.ma

Güney Afrika

Stellenbosch University

Ntombuzanile Macingwana macingwana@sun.ac.za

Hindistan

Sathyabama Institute of Science and Technology

Dr. A Chitra Devi

internationalrelations@sathyabama.ac.in

Japonya

National University Corporation Tokyo University of Agriculture and Technology

Takeshi MARU

marl@go.tuat.ac.jp

Kenya

University of Nairobi

Eng. Prof. Duncan O. Mbuge

duncan.mbuge@uonbi.ac.ke

Malezya

Universiti Putra Malaysia

Ida Suhaila Md Tahir

idasu@upm.edu.my

Kosova

University of Kadri Zeka

Betim Berisha

betim.berisha@uni-gjilan.net

Nepal

University of Katmandu

Global Engagement Division

ged@ku.edu.np

Rusya

ITMO University

Elena Shumeyko

eshumeyko@itmo.ru

Rusya

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI"

Milena Kazaryan

makazaryan@etu.ru

Tayvan

National Formosa University

Peggy Jiang

prjoia@gs.nfu.edu.tw

Tunus

University of Carthage

Sleheddine Lassir

slah.lassir@gmail.com

Uganda

Makerere University

Nicholas Kiggundu, PhD

kiggundu@caes.mak.ac.ug

 

*Karşı kurumun kontak kişisine Ders Planını göndererek hangi tarihlerde hareketlilik gerçekleştirmek istediğinizi belirtiniz ve davetiyenizi talep ediniz.

 

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı 180 Avrodur. Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilir. https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

*Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10 - 99 KM arasında

23

 

100 - 499 KM arasında

180

210

500 - 1999 KM arasında

275

320

2000 - 2999 KM arasında

360

410

3000 - 3999 KM arasında

530

610

4000 - 7999 KM arasında

820

 

8000 KM veya daha fazla

1500

 

*Yeşil seyahat ilave desteği alabilmek için seyahatin yarısından fazlasının (hem gidiş hem de dönüş olarak) toplu taşıma ile yapılması (tren, otobüs, tram, vb.) ve eğer binek araçla seyahat planlanıyorsa birden fazla yararlanıcı ile birlikte yapılması ve yararlanıcılar dışında araçta kimse olmaması gerekmektedir. Yeşil Seyahat türünde seyahat tercih eden personele seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek verilir.

***Hibe almaya hak kazanan yararlanıcılar 2022-1-TR01-KA171-HED-000076048 ve 2023-1-TR01-KA171-HED-000164238 projelerinin ilgili bütçe kategorilerinden hibelendirilecektir.

SIFIR HİBE

Personel faaliyeti tamamen hibesiz yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir ancak başvuru ve sonrasındaki tüm belgeleri yapmak ve hareketlilik sonrası sistem tarafından gönderilen anketi tamamlamak durumundadır.

BAŞVURU BELGELERİ

1.      Başvuru formu

2.      Teaching Plan

3.      Davet mektubu: Gidilecek kurum tarafından hazırlanmış ve açık tarihli “ziyaretin uygun olduğunu” gösterir kabul yazısı (Örnek davet mektubu için tıklayınız).

4.      Yabancı Dil Belgesi: ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden YDS’ye göre en az 80 puana karşılık gelen puanı almış olduğunu gösterir belge.

**(Staff Mobility Agreement belgesinin başvuru aşamasında doldurulmasına gerek yoktur)

 

ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ - DERS VERME HAREKETLİLİĞİ - DEĞERLENDİRME

Her bir başvuru sahibinin 20 taban puanı olacaktır ve aşağıda belirtilen ölçütlere göre taban puana ekleme ya da çıkarma yapılarak “başvuru puanı” oluşturulacaktır.

ÖNEMLİ: Aynı fakülteden/bölümden başvuru yapanlar arasında en yüksek puana sahip başvuru sahibi öne çıkacak, diğeri/diğerleri 1. ve 2. Yedek listesinde yer alacaktır. Puan eşitliği durumlarında Erasmus Uygulama El Kitabında (sayfa 5) belirlenen ölçütler göz önüne alınarak yararlanıcılar belirlenecektir.

2014-2020 veya 2021-2027 Erasmus+ programları kapsamında KA107/KA171 Personel hareketliliğine hiç katılmamış olma

+15

Son 5 yıl içerisinde KA107/KA171 projelerinde hareketlilik gerçekleştirmiş/hak kazanmış olma

-3

Son 4 yıl içerisinde KA107/KA171 projelerinde hareketlilik gerçekleştirmiş/hak kazanmış olma

-5

Son 3 yıl içerisinde KA107/KA171 projelerinde hareketlilik gerçekleştirmiş/hak kazanmış olma

-7

Son 2 yıl içerisinde KA107/KA171 projelerinde hareketlilik gerçekleştirmiş/hak kazanmış olma

-10

Son üç yıl içinde 12 aydan fazla Erasmus Koordinatörü olarak görev yapmış/ yapıyor olma

+10

Engelli personel

+5

Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel

+10

Yabancı dil sınavı puanının %20’si (Dil sınavı sonucunun en fazla 10 yıl önce alınmış olması gerekir)

 

KA107/KA171 proje aşamalarında ortak kurum bulma konusunda koordinatörlüğümüzü yönlendirme, proje yazımına destek olma

+5

Yabancı dilde açılmış bir programda ders veriyor olmak veya değişim öğrencileri (Mevlana, Erasmus, ikili protokol kapsamı) için yabancı dilde ders vermiş/veriyor olmak

+3

 

YABANCI DİL PUANI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

ÖNEMLİ NOT: Ulusal Ajans Uygulama El Kitabında belirtildiği üzere (bakınız sayfa 31) değerlendirme kriterlerinde Yabancı Dil Bilgisi önceliklendirilebilir. Yabancı dil puanı kriterlerine uymayan ya da dil notu olmayan adaylar başvuru yapabilir ancak “dil puanı avantajından” yararlanamaz.

DİL PUANI AVANTAJINDAN YARARLANMAK İÇİN:

Yabancı Dil Belgesi: ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden YDS’ye göre en az 80 puana karşılık gelen puanı almış olduğunu gösterir belge.

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf

Yabancı dil kriteri ile ilgili olarak aşağıdaki şartları sağlayan öğretim elemanlarının dil puanları 80 olarak değerlendirilecektir.

·         Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması

·         Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması

·         Öğretimin verileceği dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmi dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmi olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması 

·         Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanı (İngilizce, Almanca, Fransızca) olma

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan ancak yine de dil puanı belgesi getirmek isteyenler mevcut dil belgelerini getirebilirler.