Duyurular

...

ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

 

2022 Proje Dönemi*

Erasmus+ KA131 Ders Verme Hareketliliği Başvuru Duyurusu ve Seçim Takvimi

25.01.2024

Üniversite genelinde duyuru yapılması

29.01.2024

26.02.2024

I. Aşama Belgelerin Ofise Teslim başlangıç tarihi

II. Aşama Cumhurbaşkanlığı Başvuru Portalı başlangıç tarihi

08.03.2024

Başvuru belge teslim / Başvuru portalında başvuru tamamlama son tarihi

13.03.2024

Başvuru sonuçlarının ilanı

(Sonuçlar Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasında http://international.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1638 adresinde ilan edilecektir)

21.03.2024

Bilgilendirme toplantıları

26.04.2024

Vazgeçmek isteyen personelin “vazgeçme dilekçesi” teslimi için son tarih

2022 Proje Dönemi (Proje No: 2022-1-TR01-KA131-HED-000052885) 31 Temmuz 2024 tarihinde sona erecektir.

Erasmus+ yükseköğretim öğrenci ve personel başvurularında Cumhurbaşkanlığı Başvuru Portalı olan turnaportal.ua.gov.tr adresinin kullanılması zorunludur. Bu sebeple;

Ø  Başvurular 26 Şubat 2024 tarihinden itibaren turnaportal.ua.gov.tr adresinden e-devlet hesabıyla yapılmaya başlanacaktır. Başvurular için son tarih 8 Mart 2024’tür.

Ø  Başvurular iki aşamalı olacaktır. Başvuru belgeleri Dış İlişkiler Birimine teslim edilecek; onaylanan belgeler PDF formatında turnaportal.ua.gov.tr adresinde yer alan başvuru sistemine yüklenecektir.

Her iki şekilde de başvuru yapılması zorunludur. Sadece tek bir şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Ø  Başvuru değerlendirmeleri yine sistem tarafından yapılacağından başvuru duyurusunun DİKKATLİCE OKUNMASI ve belgelerin sisteme eksiksiz ve doğru şekilde yüklenmesi önem arz etmektedir.

Ø  Başvuru ekranında yer alan tüm aşamalarda başvuran aday sorumludur. Cumhurbaşkanlığı Başvuru Portalını, birimimiz görüntüleyememektedir.

 

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği, Üniversitemizde ders vermekle yükümlü olan bir personelin program ülkelerinden birinde ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi ve Erasmus Kurumlararası İkili Anlaşmamız bulunan bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermeye ilişkin karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirme imkânı sağlayan faaliyet alanıdır.

Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri;

·         Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etme,

·         Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini zenginleştirme,

·         Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı ülkelerden akademik personelinin deneyimlerinden faydalanma imkânı sağlama.

Ders Verme Hareketliliği için faaliyet süresi üniversitemize tahsis edilen hibe tutarına bağlı olarak seyahat hariç en az 2 (iki) iş günü ve en fazla 5 (beş) iş günü olarak belirlenmiştir.

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği için toplam kontenjan tahmini 30 kişiliktir. Gidilen ülke grupları ve hareketlilik gün sayısına göre nihai kontenjan başvurular sonrası yapılacak toplam hibe hesabına göre açıklanacaktır.

Bu faaliyetten yararlanmak isteyen akademik personel, Erasmus Kurumlararası İkili Anlaşma listelerinde belirtilen kontenjanlara göre başvurabilir. Anlaşmalara https://erasmus.cu.edu.tr/cu/bilateral-agreements/anlasma-listesi adresinden ulaşılabilir. Karşı okulla iletişime geçmek için ilgili kurumun web sayfası ziyaret edebilir veya anlaşmada yer alan iletişim bilgileri kullanılabilir.

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

 

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 14. Bölge Ülkeleri

162

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

144

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye*

126

Diğer Ülkeler**

Arnavutluk Azerbaycan, Bosna-Hersek, , Endonezya, Gürcistan, Güney Afrika, Güney Kore, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Malezya, Nepal, Rusya, Tayvan

180

* Yalnızca yurt dışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

**Kurumların Uluslararasılaşma stratejilerini desteklemek amacıyla KA131 projelerinin Uluslararası Hareketlilik kategorisi kapsamında, Programla ilişkili olmayan ülkelere personel hareketliliği bütçe imkanları dahilince mümkün hale gelmiştir. Hibe sağlanacak ülkeler tabloda verilmiştir. Hibe sağlanacak kurumların ve başvuru yapabilecek bölümlerin listesi için lütfen duyurunun sonunda bulunan tabloyu inceleyiniz.

Personel Hareketliliği Günlük Bireysel Destek Hibe Miktarları Tablosu 14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15’inci ve sonrası günler için yukarıda verilen günlük hibe miktarının %70’i gündelik olarak esas alınmalıdır. Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre personel hareketliliği için 2 günden kısa olamaz.

 

Faaliyetten önceki bir seyahat günü ve faaliyeti takip eden bir seyahat günü için bireysel destek hibesi verilebilir.

 

Hibede Kesinti Yapılması

 

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (katılım sertifikası) hareketlilik geçersiz sayılır ve personele hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir. Ayrıca, planlanandan eksik gerçekleşen ya da uygun olmayan faaliyetlere ilişkin olarak da hibe kesintisi yapılır.

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları

 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro)

 

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10 - 99 KM arasında

23

 

100 - 499 KM arasında

180

210

500 - 1999 KM arasında

275

320

2000 - 2999 KM arasında

360

410

3000 - 3999 KM arasında

530

610

4000 - 7999 KM arasında

820

 

8000 KM veya daha fazla

1500

 

 

*Yeşil seyahat ilave desteği alabilmek için seyahatin yarısından fazlasının (hem gidiş hem de dönüş olarak) karayolu üzerinden toplu taşıma ile (tren, otobüs vb.) yapılması gerekmektedir. Binek araç ile seyahat planlanıyorsa araçta birden fazla yararlanıcı olması gerekmektedir. Yeşil Seyahat türünde seyahat tercih eden personele seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek verilir.

BAŞVURU BELGELERİ

1.       Başvuru formu

2.       Teaching Plan (isminizi eklemeyi unutmayınız)

3.       Davet mektubu: Gidilecek kurum tarafından hazırlanmış ve açık tarihli “ziyaretin uygun olduğunu” gösterir kabul yazısı.

4.       Yabancı Dil Belgesi: ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden YDS’ye göre en az 80 puana karşılık gelen puanı almış olduğunu gösterir belge (Zorunlu değildir).

 

* İLGİLİ LİNKLER İLANIN EN SONUNDA YER ALMAKTADIR.

** (STAFF MOBILITY AGREEMENT BELGESİNİN BAŞVURU AŞAMASINDA DOLDURULMASINA GEREK YOKTUR.)

ERASMUS DERS VERME HAREKETLİLİĞİ - DEĞERLENDİRME

Her bir başvuru sahibinin 20 taban puanı olacaktır ve aşağıda belirtilen ölçütlere göre taban puana ekleme ya da çıkarma yapılarak “başvuru puanı” oluşturulacaktır.

ÖNEMLİ: Aynı fakülteden/bölümden başvuru yapanlar arasında en yüksek puana sahip başvuru sahibi öne çıkacak, diğeri/diğerleri 1. ve 2. yedek listesinde yer alacaktır. Puan eşitliği durumlarında Erasmus Uygulama El Kitabında (sayfa 3/sayfa 36) belirlenen ölçütler göz önüne alınarak yararlanıcılar belirlenecektir.

2014-2020 ve/veya 2021-2027 döneminde Erasmus+ programları (KA103/KA131/Staj Konsorsiyum) kapsamında herhangi bir hareketlilik gerçekleştirmemiş olma

+15

Yurtdışında hareketlilik yapılmamış yeni bir kuruma gidecek olanlar

+5

Daha önce personel hareketliliğine dahil olmayan bir bölümden başvuru yapanlar

+5

2014-2020 döneminde Erasmus+ programları (KA103/KA131/Staj Konsorsiyum) kapsamında herhangi bir hareketlilik gerçekleştirmiş olma/hak kazanmış olma

-5

2021-2027 döneminde Erasmus+ programları (KA103/KA131/Staj Konsorsiyum) kapsamında herhangi bir hareketlilik gerçekleştirmiş olma/hak kazanmış olma

-10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10

Bir önceki yıl Erasmus Programlarından (KA103/Staj Konsorsiyum) faydalanmaya hak kazandığı halde “vazgeçme dilekçesi” teslim aralığında dilekçesini teslim etmeden programdan yararlanmama

-20

Son 3 yıl içerisinde Erasmus Koordinatörü olmak (en az 12 ayı aşkın süredir resmi olarak Erasmus koordinatörü olarak görev yapması)

+10

Engelli personel

+5

Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel

+10

2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında Yapay Zeka ile ilgili faaliyetler

+5

Yabancı dil sınavı puanının %20’si (Dil sınavı sonucu en fazla 10 yıl önce alınmış olması gerekir)

 

Son 3 yıldır yabancı dilde açılmış bir programda ders veriyor olmak veya değişim öğrencileri (Mevlana, Erasmus, ikili protokol kapsamı) için yabancı dilde ders vermiş/veriyor olmak

+3

*Konferans, kongre, eğitim programı gibi etkinlikler Ders Verme Hareketliliği programına uygun değildir.

PERSONEL HAREKETLİLİĞİNDE ÖZEL DURUMLAR

 

Personel hareketliliği, ders verme faaliyeti eğitim alma faaliyetiyle birleştirilerek gerçekleştirilebilir. Ders verme ya da eğitim alma faaliyeti aynı ülkede birden fazla ev sahibi kurum/kuruluşta gerçekleştirilebilir. Bu durum asgari faaliyet süresinin uygulandığı tek bir ders verme ya da eğitim alma faaliyeti olarak değerlendirilir.

 

YABANCI DİL PUANI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yabancı dil puanı kriterlerine uymayan ya da dil notu olmayan adaylar başvuru yapabilir ancak “dil puanı avantajından” yararlanamaz.

Yabancı Dil Belgesi: ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden YDS’ye göre en az 80 puana karşılık gelen puanı almış olduğunu gösterir belge. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf

Yabancı dil kriteri ile ilgili olarak aşağıdaki şartları sağlayan öğretim elemanlarının dil puanları 80 olarak değerlendirilecektir.

·         Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması

·         Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin ana dil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması

·         Öğretimin verileceği dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmi dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmi olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

Ancak yine de dil puanı belgesi getirmek isteyenler mevcut dil belgelerini getirebilirler. 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanlarının (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca) yabancı dil puanı 80 olarak kabul edilecektir. (Bu grupta başvuru yapmak isteyenler; e-devlet üzerinden indirecekleri “Öğretim Elemanı Belgesi”ni ön başvuru aşamasında Birimimize teslim edecek olup; ayrıca Cumhurbaşkanlığı başvuru portalına da yüklenecektir.)

Ulusal Ajans Uygulama El Kitabında belirtildiği üzere (bakınız sayfa 36) değerlendirme kriterlerinde Yabancı Dil Bilgisi önceliklendirilebilir.

 

Başvuru Formu için tıklayınız.

Teaching Plan için tıklayınız.

Davetiye örneği için tıklayınız.

Bilgi Formu için tıklayınız.

İrtibat Bilgileri:

Hatice Gök: 0322 338 64 11 Dahili: 110 - İç Hat: 2500/110

Dilek Sönmez Sökmek: 0322 338 64 11 Dahili: 112 - İç Hat: 2500/112

Uluslararası Hareketlilik yapılabilecek programla ilişkili olmayan ülkeler – kurumlar – ilgili alanlar

Ülke

Kurum

İlgili alan

Ders Verme kontenjanI

Arnavutluk

University of Tirana

İşletme/İktisat/ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / Almanca-Fransızca-İngilizce-Türkçe Öğretmenliği/Türk Dili ve Edebiyatı

2

İrtibat kişisi: Ledian Hasa (iro@unitir.edu.al)

Azerbaycan

Khazar University

İşletme/İktisat/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

2

İrtibat kişisi: Fatima Valiyeva (International@khazar.org)

Bosna Hersek

International University of Sarajevo

İşletme/İktisat/ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / İngilizce  Öğretmenliği

1

İrtibat kişisi: Ermisa Cisic (mobility@ius.edu.ba)

Bosna-Hersek

University of Bihac

Eğitim Bilimleri, Biyoteknoloji

1

İrtibat kişisi: Alma Bosnic (alma.bosnic@unbi.ba)

Endonezya

University of Airlangga

İşletme/İktisat/Tıp

2

İrtibat kişisi: Duriati Asmawati (int.grants@global.unair.ac.id)

Gürcistan

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / Tıp

2

İrtibat kişisi: Visiting Scholars and Incoming Students Mobility Team (incomingmobility@tsu.ge)

Güney Afrika

Stellenbosch University

Gıda Mühendisliği

2

İrtibat kişisi: Ntombuzanile Macingwana (macingwana@sun.ac.za)

Güney Kore

Hankuk University of Foreign Studies

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

2

İrtibat kişisi: International Affairs Team (hufsinternational@gmail.com)

Japonya

Tokyo University of Agriculture and Technology

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/Bitki Koruma/ Tarımsal Yapılar ve Sulama/Tarım Ekonomisi/Biyoteknoloji

2

İrtibat kişisi: Hyekyung LEE (Ms.) kokusai6@cc.tuat.ac.jp 

Kazakistan

KIMEP

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / Eğitim Bilimleri

1

İrtibat kişisi: Nailya Demirdogen (international@kimep.kz)

Kırgızistan

Osh State University

Eğitim Bilimleri

1

İrtibat kişisi: Team of International Relations Department of Osh State University (oshsu.oms@gmail.com)

Kosova

University of Prishtina

İşletme/İktisat/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler/ Almanca-Fransızca-İngilizce-Türkçe Öğretmenliği/Türk Dili ve Edebiyatı

2

İrtibat kişisi: Afërdita Rexhepi (aferdita.rexhepi@uni-pr.edu)

Malezya

Universiti Teknologi Malaysia

Mühendislik bölümleri, Biyoteknoloji

2

İrtibat kişisi: Nurul Izzati (alliances@utm.my)

Nepal

University of Katmandu

Mühendislik bölümleri

2

İrtibat kişisi: Global Engagement Division (ged@ku.edu.np)

Rusya

ITMO University

Mühendislik bölümleri

2

Irtibat kişisi: Elena Shumeyko (eshumeyko@itmo.ru)

Tayvan

National Formosa University

Mühendislik bölümleri

2

İrtibat kişisi: Nicole Wang (chin5372@gs.nfu.edu.tw)