Duyurular

...

ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ - ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ - ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

Erasmus+ Program Ülkeleri ile Hareketlilik Projesi (KA171) bir Avrupa Birliği Değişim Programıdır ancak Avrupa Ülkelerindeki üniversitelerle DEĞİL, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerdeki ortak üniversitelerle yapılan bir değişim programıdır.

Çukurova Üniversitesi’nin koordinatörlüğündeki yürütülen Erasmus+ KA171 projelerinde yer alan ülkeler ve kurumlar tabloda verilmiştir. Bununla birlikte giden öğrenci hareketliliği sadece projelerde belirlenen alanlarda ve proje ortağı kurumlarla yapılmaktadır. İlgili ortak ülkedeki başka bir kurumla değişim mümkün değildir.

2023-2024 Akademik Yılı-Bahar döneminde veya 2024-2025 Güz Döneminde programdan yararlanmak için lütfen öncelikle aşağıdaki tabloyu inceleyiniz ve 2 aşamalı başvuru koşullarını ve başvuru aşamalarını okuyunuz. Güncel kontenjan sayıları ve detayları aşağıda yer almaktadır.

ÜLKE

ÜNİVERSİTE

İLGİLİ ALAN

Kontenjan

Öğrenim Kademesi

Arnavutluk

University of Tirana

İ.İ.B.F. bölümleri

İngilizce/Türkçe Öğretmenliği

Fen-Edebiyat bölümleri (fizik/kimya/biyoloji)

 

2

Lisans/

Yüksek Lisans

Kosova

University of Prishtina

İ.İ.B.F. bölümleri İngilizce/Türkçe/Fransızca/Almanca Öğretmenliği

2

Lisans/

Yüksek Lisans

Güney Kore*

Hankuk University of Foreign Studies

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

2

Lisans

Saray Bosna

International University of Sarajevo

İngiliz/Alman Dili Eğitimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

2

Lisans/

Yüksek Lisans

Rusya*

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI"

Bilgisayar Mühendisliği

1

Yüksek Lisans

 * Bu ülkelerdeki yükseköğretim kurumları yalnızca 2024-2025 akademik yılı güz döneminde öğrenci kabul etmektedir. 

BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

BAŞVURULAR iki aşamalı yapılacaktır. Başvuru yapmadan önce duyuru metninin ve başvuru takviminin dikkatlice incelenmesi önemlidir.

I. AŞAMA: Başvuru duyurusunun sonunda yer alan başvuru linki üzerinden yapılacak başvurular için:

14 KASIM 2023

Web sayfasında ilan

15 KASIM 2023

ÖN BAŞVURU başlangıç tarihi

07 ARALIK 2023

ÖN BAŞVURU ve EVRAK TESLİMİ için SON TARİH (SAAT 16:00)

08 ARALIK 2023

BAŞVURUNUN II. AŞAMASI İÇİN uygun bulunan adayların ilanı

 

Başvuru formunda alanınıza göre uygun olan birden fazla üniversiteyi tercih edebilir, tercih sıranıza göre liste olarak yazabilirsiniz. II. Aşamada da aynı üniversiteleri sistemde ekleyebilirsiniz.

 

Başvuru çıktısı ve diğer orijinal evraklar (ıslak imzalı mühürlü transkript, başvuran tarafından mavi kalemle imzalanmış başvuru çıktısı, öğrenci belgesi, fotoğraf) en geç 07.12.2023 saat 16:00’a kadar Erasmus Koordinatörlüğüne elden teslim edilmeli veya tüm orijinal evraklar, 07.12.2023 gününü geçmeyecek şekilde Erasmus Koordinatörlüğüne posta ve/veya kargo ve/veya akraba-arkadaş vs. aracılığıyla ulaştırılmalıdır.

Başvuru formu bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.

ÖNEMLİ: 1. Aşamayı tamamlayan ve 2. Aşama için uygun bulunan adaylar Erasmus Başvuru Portalı olan erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde nihai başvurularını yapabilirler. Başvuru portalında nasıl başvuru yapılacağı sisteme giriş yapıldığında açılan sayfada yer alacaktır.

 

II. AŞAMA: Erasmus Başvuru Portalı:

09 ARALIK 2023

Erasmus Başvuru Portalı başvuru başlangıç

14 ARALIK 2023

Erasmus Başvuru Portalı bitiş

15 ARALIK 2023

Yabancı dil sınavına girmeye hak kazananların ilanı

 

İkinci aşamada Dış İlişkiler Birimine teslim edilen belgeler ayrıca PDF formatında erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde yer alan başvuru sistemine yüklenecektir. Bu nedenle evrak tesliminden önce belgelerinizi PDF formatında tarayarak ikinci aşama için hazır bulundurmanız önemlidir.

 

* Başvuru değerlendirmeleri, sistem tarafından otomatik yapılacağından başvuru portalında açılacak olan başvuru adımlarının DİKKATLİCE OKUNMASI ve belgelerin sisteme eksiksiz ve doğru şekilde yüklenmesi önem arz etmektedir.

* Başvuru ekranında yer alan tüm aşamalardan başvuran aday sorumludur. Başvuru yapanların Erasmus Başvuru Portalında gördükleri ekranı birimimiz görüntüleyememektedir.

Yanlış doldurulmuş başvuruları sistem “geçersiz başvuru” sayabilir, o nedenle DİKKATLİ DOLDURMAYA özen gösteriniz.

Her iki aşamanın tamamlanarak başvuru yapılması zorunludur. Sadece tek bir aşamayı tamamlayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

III. AŞAMA: Erasmus yabancı dil sınavları:

SINAV TÜRÜ

TARİH

SAAT

YER

İngilizce Yazılı Sınav

19 Aralık 2023

09:30

YADYO

İngilizce Sözlü Sınav

20 Aralık 2023

09:30

YADYO

Almanca Yazılı Sınav

19 Aralık 2023

13:30

İlgili bölüm tarafından belirlenecektir.

Almanca Sözlü Sınav

21 Aralık 2023

13:30

İlgili bölüm tarafından belirlenecektir.

Fransızca Yazılı Sınav

18 Aralık 2023

09:30

İlgili bölüm tarafından belirlenecektir.

Fransızca Sözlü Sınav

20 Aralık 2023

13:30

İlgili bölüm tarafından belirlenecektir.

 

ERASMUS DİL SINAVI ile ilgili önemli açıklamalar:

Aşağıda belirtilen Erasmus Dil Sınavlarından herhangi birine girmiş olanlar, sınav sonuçlarını kullanabilir. Başka dil sınavları ya da dil belgeleri kabul edilmeyecektir.

 

12.04.2023-14.04.2023 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

21.03.2022 - 30.03.2022 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

01.11.2022 - 04.11.2022 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

 

Daha önce yapılan Erasmus Dil Sınavlarından alınan dil notunu başvuruda kullanmak isteyen öğrencilerin, başvuru formunda hangi dilden sınava katıldıysa belirtmesi, tarihini seçmesi ve dil puanını açıkça yazması gerekmektedir.

Bu başvuru sahiplerinin İngilizce/Almanca/Fransızca Dil Sınavına Gireceğim kutucuğunu İŞARETLEMESİNE GEREK YOKTUR. Daha önce yapılan dil sınavlarından aldıkları dil puanlarını kullanacak olan adayların başvuru yapmadan önce veya başvuru esnasında Dış İlişkiler Biriminden dil belgesi talep ederek başvuru formuna eklemeleri beklenmektedir.

 

İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için Önemli Not: İngilizce bölümü öğrencileri her yıl dil sınavına girmek zorundadır.

Erasmus Dil sınavlarına girecek olan adayların girecekleri Erasmus Dil sınavı seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Birden fazla dil sınavına girecekseniz lütfen başvuru formunda hangi dillerden sınava girmek istediğinizi belirtiniz.

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği Dil Sınavı Limiti ile aşağıda belirtilen hususları dikkatlice okuyunuz.

İngiliz Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 90

Alman Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

Fransızca Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

Diğer alanlar: 60

Yapılan Dil sınavlarından alınacak olan Erasmus Dil Sınav notu 2 yıl geçerli sayılacaktır. (İngiliz Dili Eğitimi bölümü hariç). Son 2 yıl içerisinde Erasmus Dil Sınavına girdiyseniz ve aldığınız puanı kullanacaksanız lütfen formda belirtin.

Dil sınavından başarısız olan adaylar değişimden faydalanamazlar. Erasmus+ dil sınavları Avrupa Dil Portfolyosu’na göre B2 seviyesinde yapılacaktır (http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_01/04144518_CEFR_TR.pdf).

  

BAŞVURU KOŞULLARI

1.      Başvurular ücretsizdir.

2.      Çukurova Üniversitesi’ne kayıtlı ve projede yer alan bölümlerde/programlarda öğrenim görmekte olan tam zamanlı lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurabilirler. Başvuru sahibinin hareketlilik yapmayı düşündüğü dönemde de (2023-2024 Akademik Yılı-Bahar dönemi veya 2024-2025 Güz Dönemi) tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

3.      Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri Hazırlık sınıfında iken başvuru yapamazlar.

4.      Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler, aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilirler.

5.      Açık öğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.

6.      Lisans öğrencilerinin minimum 2.20/4.00, lisansüstü öğrencilerinin minimum 2.50/4.00 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.

7.      Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

8.      Başvuru yapan öğrencilerin güncel transkriptlerini orijinal imzalı ve mühürlü olarak başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

9.      Bütün adayların başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü görevlileri ve dış ilişkiler ilgili personeli ile birlikte yürütülecek olan “Uygunluk Kontrolünden” geçecek ve uygun olan adaylar ilgili dil sınavına katılabileceklerdir.

10.  Uygunluk kontrolünden geçerek dil sınavına gidebilecek olan öğrencilerin listesi http://international.cu.edu.tr adresinde ve Dış İlişkiler ve YADYO duyuru panolarında duyurulacaktır.

11.  Başvuru yapan öğrencilerin ilgili birimlerce yapılan Erasmus Dil Sınavına girmeleri gerekmektedir. Başka dil sınavları ya da yeterlik belgeleri kabul edilmeyecektir. Adaylar birden fazla dilin sınavına girebilirler. Dil sınavından başarısız olan adaylar değişimden faydalanamazlar.

12.  Öğrenim hareketliliği süresi en az 3 aydır. Bu süre mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketliliğin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli olarak rapor edilir.

DEĞERLENDİRME

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak ölçütler ve ağırlıklı puanlar aşağıda verilmiştir:

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan[1]

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında  haklarında  korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan[2]

Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

+10 puan

Daha önce aynı programdan yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme

-5

Bilgilendirme toplantısına  mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5

 

DAHA ÖNCE PROGRAMDAN YARARLANMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

Daha önce aynı programdan (KA107/KA171) yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikleri için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.

DİL SINAVINA MAZERETSİZ KATILMAMA DURUMU

Daha önce başvuru yapmış, formunu teslim etmiş ancak dil sınavlarından herhangi birine keyfi olarak katılmayan öğrencilere -5 puan uygulanacaktır. Ayrıca bu öğrencilere sınav için yapılan harcamalar ilgili birim tarafından rücu edilecektir. Ancak mazeret sınavı yapılmaz.

HİBELENDİRME

Yararlanıcılara faaliyetleri süresi boyunca 700 Avro aylık hibe verilecektir. Yararlanıcılara gidiş dönüş seyahatleri için ayrıca seyahat desteği verilecektir. Seyahat miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesaplanır (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

* Yeşil seyahat desteği: Yeşil seyahati (tren, otobüs vb) tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir. Hareketlilik gerçekleştiren öğrencinin karbon salınımını azaltmaya ve hareketliliğin çevresel ayak izini azaltmaya yönelik olarak sağlanan yeşil seyahat imkânlarını kullanmaları durumunda kullanılacaktır. Tüm seyahatin yeşil seyahat şeklinde yapılması gerekmektedir.

İlave Hibe Desteği

İmkanı kısıtlı katılımcı, aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında

2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

6) Engelliler

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler

8) Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, aylık 250 Avro İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Eşitlik ve tarafsızlık ilkesi gereğince herkese eşit olmak kaydıyla ilave hibe desteği kurumun hibesi ile sınırlı olabilmektedir.

 

SEÇİM VE YERLEŞTİRME

          Aday öğrencilerin seçimi, her fakülte/bölüm için kontenjan dâhilinde en yüksek puanı alan öğrencilerin sıralama sonucuna göre yapılır.

          Üniversitemize YTB burslusu olarak gelen öğrenciler, Erasmus programlarına başvurmaları halinde başvuruları alınacak, hak kazandıkları takdirde Erasmus programlarına katılmalarına müsaade edilecektir. Ancak bu öğrenciler Erasmus programına katıldıkları takdirde Erasmus hareketlilik süresi boyunca YTB bursları kesileceğini bilerek Erasmus programlarına katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyan imzalayacaklardır.

Öğrencilere 2022-1-TR01-KA171-HED-000076048 ve 2023-1-TR01-KA171-HED-000164238 nolu projelerin ilgili faaliyeti için ayrılan bütçe kategorisinden hibe verilecektir.

Başvuru formu için tıklayınız.7     Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

[2]  Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.