Duyurular

...

2022 Proje Dönemi - Erasmus+ Staj Hareketliliği EK ÇAĞRI - Başvuru Duyurusu

2022 Proje Dönemi - Erasmus+ Staj Hareketliliği EK ÇAĞRI - Başvuru Duyurusu

2022 Proje dönemi 31.07.2024 tarihinde sona erecektir. Bu çağrıya 31.07.2024 tarihine kadar staj hareketliliği gerçekleştirebilecek olan öğrenciler katılabilir. 31.07.2024 tarihinden sonraki bir tarihte staj hareketliliği düşünenler bir sonraki başvuru çağrısını bekleyebilirler. 

Başvuru sahiplerinin kabul belgelerindeki ev sahibi ülke gruplarına ve hareketlilik gün sayısına göre yapılacak hesaplamadan sonra 2022-1-TR01-KA131-HED-000052885 nolu projenin kalan bütçesi dahilinde toplam kontenjan sayısı belirlenecek olup başvuru yapanlar ASİL ve YEDEK olarak ilan edilebilecektir.

Erasmus Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir öğrencinin diploma programı/akademik çalışma alanıyla ilgili olarak yurt dışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez.

Başvuru yapacak olan adayların staj yerlerini ayarlamaları ve Kabul Mektubu veya Niyet Beyanı ile bunu belgelendirerek başvurmaları beklenir. Kabul Belgesi ya da Niyet Beyanı ile başvuru yapan adaylar +10 puan uygulamasına tabi tutulacaktır. Kabul mektubunuz veya Niyet Beyanınızda staj sürenizin en az 2 ay olmasına dikkat ediniz ve örnek Kabul Mektubu ve Niyet Beyanını için https://erasmus.cu.edu.tr/cu/erasmus-placement/erasmus-placement-mobility/useful-informations/ornek-niyet-beyani-ornek-kabul-mektubu  inceleyiniz. Açık tarihli olması ve toplam 5 ayı geçmemesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ: Kabul Belgesi ya da Niyet Beyanı olmadan başvuru yapılabilir. Ancak Kabul Belgesi ya da Niyet Beyanı olmadan başvuru yapan öğrencilerin yararlanıcı olma durumu Kabul Belgesi Teslim etme tarihlerine göre değerlendirilecek ve bu öğrenciler her bölüme eşit hak verilmek suretiyle Erasmus puanına göre sıralanacaktır. Kabul Belgesi/Niyet Beyanı olmadan başvuru yapacak olan öğrenciler için belge teslim tarihi: 5 Ocak 2024'tür.

BAŞVURULAR iki aşamalı yapılacaktır. Başvuru yapmadan önce duyuru metninin ve başvuru takviminin dikkatlice incelenmesi önemlidir.

I. AŞAMA: Başvuru duyurusunun sonunda yer alan başvuru linki üzerinden yapılacak başvurular için:

14 KASIM 2023

Web sayfasında ilan

15 KASIM 2023

ÖN BAŞVURU başlangıç tarihi

07 ARALIK 2023

ÖN BAŞVURU ve EVRAK TESLİMİ için SON TARİH (SAAT 16:00)

08 ARALIK 2023

BAŞVURUNUN II. AŞAMASI İÇİN uygun bulunan adayların ilanı

 

ÖNEMLİ: 1. aşama esnasında henüz staj yerinden kabul belgesi ulaşmamış adayların başvuru sisteminde ülke seçimi yapıp, staj yeri bilgisine “daha sonra belirtilecek” şeklinde açıklama yazması gerekmektedir.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin anlaşma üzerinden staja gideceklerse veya kendi bulacakları bir yerde staj yapmayı düşünüyorlarsa ön başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir.

Ø  Tıp Fakültesi öğrencileri kendi buldukları bir kuruma gitmeyi planladıkları takdirde Niyet Beyanı veya Kabul Belgesini getirirlerse +10 puan alacaklardır.

Ø  Anlaşma kontenjanlarına göre yerleşecek olan öğrencilerin 1. aşamada ve 2. aşamada gitmeyi planladıkları ülke ve üniversiteleri seçmeleri gerekmektedir. Belge olarak erasmus.cu.edu.tr adresindeki ikili anlaşmalar listesini indirip başvuru portalına yükleyebilirler. Nihai yerleştirme onayı Fakülte Koordinatörü tarafından yapılacaktır.

2023-2024 Güz döneminde mezun olacak olan öğrenciler başvuru yapabilir. Mezuniyet sonrası staj hareketliliğinden yararlanma süresi proje bitiş süresi ile sınırlıdır.

Başvuru belgeleri Dış İlişkiler Birimine teslim edilecek; teslim edilen belgeler ayrıca PDF formatında erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde yer alan başvuru sistemine yüklenecektir. Lütfen başvuru yaptıktan sonra eposta adresinize gelen kodu bir yere not ediniz.

Online yapılan başvuru çıktısı ve diğer orijinal evraklar (ıslak imzalı mühürlü transkript, başvuran tarafından mavi kalemle imzalanmış başvuru çıktısı, fotoğraf, varsa kabul mektubu veya niyet beyanı ve varsa ilave hibe desteği için gerekli belgeler) en geç 07.12.2023 saat 16:00’a kadar Erasmus Koordinatörlüğüne elden teslim edilmeli veya tüm orijinal evraklar, 07.12.2023 gününü geçmeyecek şekilde Erasmus Koordinatörlüğüne posta ve/veya kargo ve/veya akraba-arkadaş vs. aracılığıyla ulaştırılmalıdır.

ÖNEMLİ: 1. aşamayı tamamlayan ve 2. aşama için uygun bulunan adaylar Cumhurbaşkanlığı Başvuru Portalı olan erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde nihai başvurularını yapabilirler. Başvuru portalında nasıl başvuru yapılacağı sisteme giriş yapıldığında açılan sayfada yer alacaktır.

II. AŞAMA: Erasmus Başvuru Portalı:

09 ARALIK 2023

Erasmus Başvuru Portalı başvuru başlangıç

14 ARALIK 2023

Erasmus Başvuru Portalı bitiş

15 ARALIK 2023

Yabancı dil sınavına girmeye hak kazananların ilanı

 

Her iki şekilde de başvuru yapılması zorunludur. Sadece tek bir şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

* Başvuru değerlendirmeleri başvuru sistemi tarafından otomatik yapılacağından başvuru portalında açılacak olan başvuru adımlarının DİKKATLİCE OKUNMASI ve belgelerin sisteme eksiksiz ve doğru şekilde yüklenmesi önem arz etmektedir.

* Başvuru ekranında yer alan tüm aşamalardan başvuran aday sorumludur. Başvuru yapanların Erasmus Başvuru Portalında gördükleri ekranı birimimiz görüntüleyememektedir.

Yanlış doldurulmuş başvuruları sistem “geçersiz başvuru” sayabilir o nedenle DİKKATLİ DOLDURMAYA özen gösteriniz.

 

III. AŞAMA: Erasmus yabancı dil sınavları

SINAV TÜRÜ

TARİH

SAAT

YER

İngilizce Yazılı Sınav

19 Aralık 2023

09:30

YADYO

İngilizce Sözlü Sınav

20 Aralık 2023

09:30

YADYO

Almanca Yazılı Sınav

19 Aralık 2023

13:30

İlgili bölüm tarafından belirlenecektir.

Almanca Sözlü Sınav

21 Aralık 2023

13:30

İlgili bölüm tarafından belirlenecektir.

Fransızca Yazılı Sınav

18 Aralık 2023

09:30

İlgili bölüm tarafından belirlenecektir.

Fransızca Sözlü Sınav

20 Aralık 2023

13:30

İlgili bölüm tarafından belirlenecektir.

 

ERASMUS DİL SINAVI ile ilgili önemli açıklamalar:

Aşağıda belirtilen Erasmus Dil Sınavlarından herhangi birine girmiş olanlar, sınav sonuçlarını kullanabilir. Başka dil sınavları ya da dil belgeleri kabul edilmeyecektir.

 

12.04.2023-14.04.2023 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

21.03.2022 - 30.03.2022 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

01.11.2022 - 04.11.2022 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

 

Daha önce yapılan Erasmus Dil Sınavlarından alınan dil notunu başvuruda kullanmak isteyen öğrenciler online başvuru formunda hangi dilden sınava katıldıysa belirtmesi, tarihini seçmesi ve dil puanını açıkça yazması gerekmektedir.

Bu başvuru sahiplerinin İngilizce/Almanca/Fransızca Dil Sınavına Gireceğim kutucuğunu İŞARETLEMESİNE GEREK YOKTUR. Daha önce yapılan dil sınavlarından aldıkları dil puanlarını kullanacak olan adayların başvuru yapmadan önce veya başvuru esnasında Dış İlişkiler Biriminden dil belgesi talep ederek başvuru formuna eklemeleri beklenmektedir.

 

İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için Önemli Not: İngilizce bölümü öğrencileri her yıl dil sınavına girmek zorundadır.

Erasmus Dil sınavlarına girecek olan adayların girecekleri Erasmus Dil sınavı seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Birden fazla dil sınavına girecekseniz lütfen başvuru formunda hangi dillerden sınava girmek istediğinizi belirtiniz.

Erasmus Staj Hareketliliği Erasmus Dil Sınavı Limiti ile aşağıda belirtilen hususları dikkatlice okuyunuz.

İngiliz Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 90

Alman Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

Fransızca Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

Yüksek Lisans/Doktora: 60

Lisans: 60 (Spor Bilimleri Fakültesi, Konservatuvar, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi, İç Mimarlık ve İlahiyat bölümleri öğrencileri için: 50)

Ön lisans: 50

Yapılan Dil sınavlarından alınacak olan Erasmus Dil Sınav notu 2 yıl geçerli sayılacaktır. (İngiliz Dili Eğitimi bölümü hariç). Son 2 yıl içerisinde Erasmus Dil Sınavına girdiyseniz ve aldığınız puanı kullanacaksanız lütfen formda belirtin.

Dil sınavından başarısız olan adaylar değişimden faydalanamazlar. Erasmus+ dil sınavları Avrupa Dil Portfolyosu’na göre B2 seviyesinde (https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_01/04144518_CEFR_TR.pdf ) yapılacaktır.

 

BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR:

          Çukurova Üniversitesine kayıtlı tüm ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurabilir. Doktora öğrencileri için “Doktora Hareketliliği” adı altında ayrı bir başvuru açılacaktır.

          Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler, aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilirler.

          Açık öğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.

          Bütün adayların I. aşama için olan online başvuruda verilen PDF belgesinin çıktısını Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne getirmesi gerekmektedir. Form doldurulurken hata yapılmışsa, söz konusu hata, form teslimi sırasında belirtilmek zorundadır. Form tesliminden sonra herhangi bir değişiklik yapmak mümkün değildir.

          Başvuru için öğrencinin en son genel not ortalamalarının ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20 (4.00) veya 58 (100), yüksek lisans öğrencileri için 2.50 (4.00) veya 65 (100) olması gerekir.

          Yıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yıl (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Hukuk Fakültesi ve Devlet Konservatuarı), yarıyıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yarıyıldan fazla yarıyıl/yıl kaybetmemiş olmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin Erasmus başvuru portalında karşılarına otomatik çıkacak olan GNO ile güncel transkriptlerinde yer alan GNO’yu karşılaştırması ve gerekirse başvuru portalında GNO düzenlemesi yapması gerekecektir. Sistem tarafından GNO onayı alındıktan sonra başvuruya devam edilebilir.

          Başvuru yapan öğrencilerin; güncel transkriptlerini imzalı ve mühürlü olarak başvuru formu ile birlikte getirmesi zorunludur. Güncel transkriptinizi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından (Islak imzalı ve mühürlü olarak) temin ediniz. Transkriptlerin e-devlet çıktısı ve fotokopi kabul edilmemektedir. Başvuru formunda beyan edilen GNO ve ekinde yer alan Transkriptteki GNO aynı olmalıdır.

          Yüksek lisans düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Ayrıca, ilgili Enstitü Öğrenci İşlerinden ‘Öğrenci Belgesi’ alınarak başvuru esnasında ibrazı zorunludur.

          Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

          Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine yüksek lisans seviyesinde devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.

Başvuru ile ilgili ÖNEMLİ hususlar:

Başvurunuzu yaparken eğitim-öğretim kademenizi (ön lisans/lisans/yüksek lisans) doğru işaretleyiniz.

Başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurduktan sonra başvurunun mavi tükenmez kalem ile ıslak imzalı çıktısını ve diğer evraklarınızı (Öğrenci işleri Daire Başkanlığı’ndan ıslak imzalı güncel Transkript, bir adet vesikalık fotoğraf-başvuru formunda fotoğraf yerine zımbalanmış olarak, varsa Kabul belgesi veya Niyet Beyanı ve varsa İlave hibe desteği için gerekli belgeler) en geç 07.12.2023 saat 16:00’a kadar Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne ulaştırınız.

          Uygunluk kontrolü sonuçları, yerleştirme süreci ve sonuçları ile ilgili itirazlar için Erasmus+ ve ilgili fakülte/bölüm Erasmus+ koordinatörleri ile iletişim kurabilir, gerektiğinde üniversitemizin resmi itiraz prosedürünü kullanabilirsiniz.

          Staj hareketliliği süresi en az 2 aydır. Bu süre mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketliliğin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, ödeme yapılmış ise geri alınır ve öğrenci sıfır hibeli olarak rapor edilir.

          Aynı öğrenci, her bir eğitim-öğretim kademesinde öğrenim hareketliliğinden toplam 12 aya kadar hibe alabilir. (1. Kademe: Ön lisans, Lisans; 2. Kademe: Yüksek Lisans).

          Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programının zorunlu parçası olması gerekmez. Gönüllü ve mezuniyet sonrası staj şeklinde gerçekleştirilebilir.

          Staj hareketliliğine öğrenciler 1. sınıftan itibaren başvurabilirler (ilk yarıyıl akademik ortalamaları dikkate alınır).

          Öğrenim süresi içinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonra 1 yıl içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun mezun olmadan önce yapılması gerekir.

          Başvurular ücretsizdir.

          Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Her bir öğrenim kademesinde, hibesiz de olsa 12 aydan fazla hareketlilik gerçekleştirilemez.

          Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği veya zorunlu stajlarını gerçekleştiremez. Kayıt dondurulan dönemde öğrenim veya staj hareketliliği başvurusu yapılabilir.

SEÇİM ÖLÇÜTLERİ

Erasmus+ Uygulama El Kitabı ilgili bütçe yılı seçim ölçütleriyle ilgili kurallar sayfa 12’de verilmiştir.

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan1

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan2

Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+ 10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan*

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

1 Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

2 Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

*Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.

Puan kesintileriyle ilgili açıklama:

          Daha önce Erasmus+ programlarından (Öğrenim/Staj) yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

          Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, gerçekleştirilmeyen her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.

          Daha önce başvuru yapmış, formunu teslim etmiş ancak dil sınavlarından herhangi birine keyfi olarak katılmayan öğrencilere -5 puan uygulanacaktır. Ayrıca bu öğrencilere sınav için yapılan harcamalar ilgili birim tarafından rücu edilecektir. Ancak mazeret sınavı yapılmaz.

          Erasmus Dil Sınavı sonuçlarından sonra yapılacak olan Bilgilendirme Toplantısına geçerli mazeret (belgelendirilmiş sağlık sorunu, belgelendirilmiş sınav/derse katılım zorunluluğu) bildirmeden (toplantı yapılmadan en az iki gün öncesinde belgelendirilmelidir) toplantıya katılmayan yararlanıcılara -5 puan uygulanacaktır.

ÖNEMLİ: Puan kesintileri Erasmus puanından [(Akademik Ortalama + Dil Puanı)÷2] yapılacaktır. Dil Puanından kesinti YAPILMAMAKTADIR.

 

HİBE MİKTARLARI

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık hibeler belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları (öğrenim hareketliliği için) aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

  750

3. Grup Program Ülkeleri

 Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Sırbistan

     600

       

 

* Yeşil seyahat desteği: Yeşil seyahati (tren, otobüs vb.) tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir. Hareketlilik gerçekleştiren öğrencinin karbon salınımını azaltmaya ve hareketliliğin çevresel ayak izini azaltmaya yönelik olarak sağlanan yeşil seyahat imkânlarını kullanmaları durumunda kullanılacaktır. Tüm seyahatin yeşil seyahat şeklinde yapılması gerekmektedir.

Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki aşamada yapılır.

 

SEÇİM VE YERLEŞTİRME

·         Aday öğrencilerin seçimi, her fakülte/bölüm için eşitlik ilkesine dayalı ve bütçe dahilinde en yüksek puanı alan öğrencilerin sıralama sonucuna göre yapılır.

·         Kabul Belgesi / Niyet Beyanı ile başvuru yapacak olan adaylara +10 puan uygulanacaktır. Kabul Belgesi/Niyet Beyanı olan öğrenciler aldıkları Erasmus puanına göre ASİL olarak ilan edilecek, Kabul Belgesi/Niyet Beyanı olmayan öğrenciler ADAY/ADAYI olacaktır. Belirtilen tarihlere göre Kabul Belgesi / Niyet Beyanı getiren öğrenciler Kabul Belgesi Teslim etme tarihlerine göre her bölüme eşit hak verilip Erasmus puanına göre sıralanacaktır ve ASİL ve YEDEK listeleri güncellenecektir.

Kabul Belgesi/Niyet Beyanı teslim tarihi: 5 Ocak 2024’tür.

          Bir sözleşme yılında seçilerek hibe tahsis edilen ancak hibe yetersizliğinden veya başka sebeplerle gönderilemeyen öğrenciler, bir sonraki sözleşme yılına “kazanılmış hak” olarak devredilmek suretiyle doğrudan gönderilemezler. Programa katılacak öğrenciler, her sözleşme döneminde ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak değerlendirilir ve seçilirler.

          Üniversitemize YTB burslusu olarak gelen öğrenciler, Erasmus programlarına başvurmaları halinde başvuruları alınacak, hak kazandıkları takdirde Erasmus programlarına katılmalarına müsaade edilecektir. Ancak bu öğrenciler Erasmus programına katıldıkları takdirde YTB bursları kesileceğini bilerek Erasmus programlarına katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyan imzalayacaklardır.

          Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır:

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan)

6) Engelliler (20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı RG’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az %70 engel oranına sahip engelliler)

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler

8) Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla aylık 250 Avro hibe desteği verilebilir. Eşitlik ve tarafsızlık ilkesi gereğince herkese eşit olmak kaydıyla ilave hibe desteği kurumun hibesi ile sınırlı olabilmektedir.

Yararlanıcılara 2022-1-TR01-KA131-HED-000052885 nolu projenin ilgili faaliyeti için ayrılan bütçe kategorisinden hibe verilecektir.

2022 Proje Dönemi Erasmus+ Staj Hareketliliği Online Başvuru Formu için tıklayınız.