Duyurular

...

Erasmus+ Uzun Dönem Doktora Staj Hareketliliği 2022 Proje Dönemi Ek Çağrı Duyurusu

Erasmus+ Uzun Dönem Doktora Staj Hareketliliği 2022 Proje Dönemi Ek Çağrı Duyurusu

2022 Proje dönemi 31.07.2024 tarihinde sona erecektir. Bu çağrıya 31.07.2024 tarihine kadar staj hareketliliği gerçekleştirebilecek olan öğrenciler katılabilir. 31.07.2024 tarihinden sonraki bir tarihte staj hareketliliği düşünenler bir sonraki başvuru çağrısını bekleyebilirler. 

Erasmus Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir öğrencinin akademik çalışma alanıyla ilgili olarak yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez.

Başvuru yapacak olan adayların staj yerlerini ayarlamaları ve Kabul Mektubu veya Niyet Beyanı ile bunu belgelendirerek başvurmaları beklenir. Kabul Belgesi ya da Niyet Beyanı ile başvuru yapan adaylar +10 puan uygulamasına tabi tutulacaktır.

Kabul mektubunuz veya Niyet Beyanınızda staj sürenizin en az 2 ay olmasına dikkat ediniz ve örnek Kabul Mektubu ve Niyet Beyanını için https://erasmus.cu.edu.tr/cu/erasmus-placement/erasmus-placement-mobility/useful-informations/ornek-niyet-beyani-ornek-kabul-mektubu inceleyiniz. Açık tarihli olması ve toplam 5 ayı geçmemesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ: Kabul Belgesi ya da Niyet Beyanı olmadan başvuru yapılabilir. Ancak Kabul Belgesi ya da Niyet Beyanı olmadan başvuru yapan öğrencilerin yararlanıcı olma durumu Kabul Belgesi teslim etme tarihlerine göre değerlendirilecek ve bu öğrenciler her bölüme eşit hak verilmek suretiyle Erasmus puanına göre sıralanacaktır. Kabul Belgesi/Niyet Beyanı olmadan başvuru yapacak olan öğrenciler için belge teslim tarihi: 5 Ocak 2024’tür.

 

BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

BAŞVURULAR iki aşamalı yapılacaktır. Başvuru yapmadan önce duyuru metninin ve başvuru takviminin dikkatlice incelenmesi önemlidir.

I. AŞAMA: Başvuru duyurusunun sonunda yer alan başvuru linki üzerinden yapılacak başvurular için:

14 KASIM 2023

Web sayfasında ilan

15 KASIM 2023

ÖN BAŞVURU başlangıç tarihi

07 ARALIK 2023

ÖN BAŞVURU ve EVRAK TESLİMİ için SON TARİH (SAAT 16:00)

08 ARALIK 2023

BAŞVURUNUN II. AŞAMASI İÇİN uygun bulunan adayların ilanı

 

ÖNEMLİ: 1. aşama esnasında henüz staj yerinden kabul belgesi ulaşmamış adayların başvuru sisteminde ülke seçimi yapıp, staj yeri bilgisine “daha sonra belirtilecek” şeklinde açıklama yazması gerekmektedir.

2023-2024 Güz döneminde mezun olacak olan öğrenciler başvuru yapabilir. Mezuniyet sonrası staj hareketliliğinden yararlanma süresi proje bitiş süresi ile sınırlıdır.

Lütfen online başvuru yaptıktan sonra eposta adresinize gelen kodu bir yere not ediniz.

Online yapılan başvuru çıktısı ve diğer orijinal evraklar (ıslak imzalı mühürlü transkript, başvuran tarafından mavi kalemle imzalanmış başvuru çıktısı, öğrenci belgesi, fotoğraf, varsa kabul mektubu veya niyet beyanı, ve varsa ilave hibe desteği için gerekli belgeler) en geç 07.12.2023 saat 16:00’a kadar Erasmus Koordinatörlüğüne elden teslim edilmeli veya tüm orijinal evraklar, 07.12.2023 gününü geçmeyecek şekilde Erasmus Koordinatörlüğüne posta ve/veya kargo ve/veya akraba-arkadaş vs. aracılığıyla ulaştırılmalıdır.

 

ÖNEMLİ: 1. Aşamayı tamamlayan ve 2. Aşama için uygun bulunan adaylar Cumhurbaşkanlığı Başvuru Portalı olan erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde nihai başvurularını yapabilirler. Başvuru portalında nasıl başvuru yapılacağı sisteme giriş yapıldığında açılan sayfada yer alacaktır.

 

II. AŞAMA: Erasmus Başvuru Portalı:

09 ARALIK 2023

Erasmus Başvuru Portalı başvuru başlangıç

14 ARALIK 2023

Erasmus Başvuru Portalı bitiş

15 ARALIK 2023

Yabancı dil sınavına girmeye hak kazananların ilanı

 

İkinci aşamada Dış İlişkiler Birimine teslim edilen belgeler ayrıca PDF formatında erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde yer alan başvuru sistemine yüklenecektir. Bu nedenle evrak tesliminden önce belgelerinizi PDF formatında tarayarak ikinci aşama için hazır bulundurmanız önemlidir.

* Başvuru değerlendirmeleri, sistem tarafından otomatik yapılacağından başvuru portalında açılacak olan başvuru adımlarının DİKKATLİCE OKUNMASI ve belgelerin sisteme eksiksiz ve doğru şekilde yüklenmesi önem arz etmektedir.

* Başvuru ekranında yer alan tüm aşamalardan başvuran aday sorumludur. Başvuru yapanların Erasmus Başvuru Portalında gördükleri ekranı birimimiz görüntüleyememektedir.

Yanlış doldurulmuş başvuruları sistem “geçersiz başvuru” sayabilir, o nedenle DİKKATLİ DOLDURMAYA özen gösteriniz.

Her iki aşamanın tamamlanarak başvuru yapılması zorunludur. Sadece tek bir aşamayı tamamlayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

III. AŞAMA: Erasmus yabancı dil sınavları:

SINAV TÜRÜ

TARİH

SAAT

YER

İngilizce Yazılı Sınav

19 Aralık 2023

09:30

YADYO

İngilizce Sözlü Sınav

20 Aralık 2023

09:30

YADYO

Almanca Yazılı Sınav

19 Aralık 2023

13:30

İlgili bölüm tarafından belirlenecektir.

Almanca Sözlü Sınav

21 Aralık 2023

13:30

İlgili bölüm tarafından belirlenecektir.

Fransızca Yazılı Sınav

18 Aralık 2023

09:30

İlgili bölüm tarafından belirlenecektir.

Fransızca Sözlü Sınav

20 Aralık 2023

13:30

İlgili bölüm tarafından belirlenecektir.

 

ERASMUS DİL SINAVI ile ilgili önemli açıklamalar:

Aşağıda belirtilen Erasmus Dil Sınavlarından herhangi birine girmiş olanlar, sınav sonuçlarını kullanabilir. Başka dil sınavları ya da dil belgeleri kabul edilmeyecektir.

 

12.04.2023-14.04.2023 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

21.03.2022 - 30.03.2022 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

01.11.2022 - 04.11.2022 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

 

Daha önce yapılan Erasmus Dil Sınavlarından alınan dil notunu başvuruda kullanmak isteyen öğrencilerin, online başvuru formunda hangi dilden sınava katıldıysa belirtmesi, tarihini seçmesi ve dil puanını açıkça yazması gerekmektedir.

Bu başvuru sahiplerinin İngilizce/Almanca/Fransızca Dil Sınavına Gireceğim kutucuğunu İŞARETLEMESİNE GEREK YOKTUR. Daha önce yapılan dil sınavlarından aldıkları dil puanlarını kullanacak olan adayların başvuru yapmadan önce veya başvuru esnasında Dış İlişkiler Biriminden dil belgesi talep ederek başvuru formuna eklemeleri beklenmektedir.

 

İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için Önemli Not: İngilizce bölümü öğrencileri her yıl dil sınavına girmek zorundadır.

Erasmus Dil sınavlarına girecek olan adayların girecekleri Erasmus Dil sınavı seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Birden fazla dil sınavına girecekseniz lütfen başvuru formunda hangi dillerden sınava girmek istediğinizi belirtiniz.

Erasmus Staj Hareketliliği Erasmus Dil Sınavı Limiti ile aşağıda belirtilen hususları dikkatlice okuyunuz.

İngiliz Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 90

Alman Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

Fransızca Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

Diğer alanlar: 60

Yapılan Dil sınavlarından alınacak olan Erasmus Dil Sınav notu 2 yıl geçerli sayılacaktır. (İngiliz Dili Eğitimi bölümü hariç). Son 2 yıl içerisinde Erasmus Dil Sınavına girdiyseniz ve aldığınız puanı kullanacaksanız lütfen formda belirtin.

Dil sınavından başarısız olan adaylar değişimden faydalanamazlar. Erasmus+ dil sınavları Avrupa Dil Portfolyosu’na göre B2 seviyesinde yapılacaktır (http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_01/04144518_CEFR_TR.pdf).

 

Başvuru Şartları

·         Doktora Hareketliliği”ne Çukurova Üniversitesi Enstitülerine kayıtlı Doktora öğrencileri başvuru yapabilir.

·         Başvuru için gerekli genel not ortalamaları en az 2.50/4.00 veya 65/100 olmalıdır.

·         Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS ve EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleşerek uzmanlık eğitimine devam eden ve doktora seviyesinde olan kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.

·         Doktora düzeyindeki programlarının ilk dönemlerinde başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.

·         Başvuru yapan öğrencilerin; güncel transkriptlerini imzalı ve mühürlü olarak başvuru formu ile birlikte getirmesi zorunludur. Transkriptlerin e-devlet çıktısı ve fotokopi kabul edilmemektedir. Başvuru formunda beyan edilen GNO ve ekinde yer alan Transkriptteki GNO aynı olmalıdır.

·         Başvuru yapan adayların hareketlilik süresi “Niyet Beyanı” veya “Kabul Mektubu” belgelerinde açık olarak yazılmalı ve belgelerin bir kopyası başvuru esnasında diğer belgeler ile birlikte teslim edilmelidir.        

·         “Niyet Beyanı” veya “Kabul Mektubu” olmadan staj hareketliliği başvurusunda bulunan adayların başvuru formunda staj yapmayı planladıkları ülke bilgisini girdikten sonra staj yeri bilgilerini boş geçmemeleri ve “daha sonra belirlenecek” şeklinde yazmaları gerekmektedir.

·         Adayların online başvuruda aldıkları PDF çıktılarını Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne getirmesi gerekmektedir. Başvuru belgeleri doldurulurken hata yapılmışsa, söz konusu hata belgelerin teslimi sırasında belirtilmelidir. Aksi takdirde, belgelerin tesliminden sonra herhangi bir değişiklik yapılmayacağı bilinmelidir. Başvuru PDF çıktısı mavi tükenmez kalem ile ıslak imzalı şekilde diğer evraklarla birlikte (Enstitüden imzalı güncel Transkript, öğrenci belgesi, bir adet vesikalık fotoğraf-başvuru formunda fotoğraf yerine zımbalanmış olarak, varsa Kabul belgesi veya Niyet Beyanı ve varsa İlave hibe desteği için gerekli belgeler) en geç 07.12.2023 saat 16:00’a kadar Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.

·         Adayların başvuruları, ilgili Enstitü ve Dış İlişkilerdeki görevli personel ile birlikte yürütülecek olan “Uygunluk Kontrolünden” geçecektir. Uygunluk kontrollerinden geçen adaylar başvurunun 2. Aşaması olan Erasmus Başvuru Portalına e-devlet şifreleriyle giriş yapacaklardır.

·         Her iki aşamayı da tamamlayan ve başvuruları tamamlanmış adayların listesi 15 Aralık 2023 tarihinde açıklanacak ve bu adaylar 3. Aşama olan dil sınavlarına girebileceklerdir.

·         Başvuru yapılan hareketlilik türünün minimum hareketlilik süresine dikkat edilmelidir. Minimum süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketliliğin asgari sürenin altında olması durumunda, söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz ve öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir.

·         Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması gerekmez.

·         Öğrenciler, tüm öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içinde proje süresi müsaade ettiği sürece staj faaliyeti gerçekleştirebilir. Doktora Hareketliliği Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce yapılması gerekir.

·         Başvurular ücretsizdir.

SEÇİM ÖLÇÜTLERİ

Erasmus Uygulama El Kitabında seçim ölçütleriyle ilgili kurallar sayfa 12’de verilmiştir.

 

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına ((Erasmus başvurusu yaptığı esnada kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi gerekmektedir)

+15 puan1

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (Erasmus başvurusu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi gerekmektedir)

+10 puan2

Kendileri veya 1. Derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri Kabul belgesi sunma (Staj hareketliliği için)

+10

*Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir (Staj Hareketliliği için)

+5

Daha önce aynı proje türünden yararlanmış olma

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

 

İki hareketlilik türüne (Kısa ve Uzun dönem Doktora Staj ) birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

 

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

1-Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

 2-Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

 *Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz

Puan kesintileriyle ilgili açıklama:

Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” eksiltme uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” eksiltme uygulanır.

Eksiltmeler öğrencinin toplam Erasmus puanı üzerinden yapılır. Dil puanından kesinti YAPILMAMAKTADIR.

Öğrencilerin puan sıralaması, ikili anlaşmalarda doktora seviyesi için ayrılan kontenjanlara göre ilgili enstitü alanı içerisinde yapılır.

Doktora Hareketliliği uzun dönem staj kontenjanı:                 3 kişiliktir

 

 

 

UZUN DÖNEM STAJ HAREKETLİLİĞİ HİBE MİKTARLARI

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları

 Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

 Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

750

3. Grup Program Ülkeleri

 Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Sırbistan

600

 

* Yeşil seyahat desteği: Yeşil seyahati (tren, otobüs vb) tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir. Hareketlilik gerçekleştiren öğrencinin karbon salınımını azaltmaya ve hareketliliğin çevresel ayak izini azaltmaya yönelik olarak sağlanan yeşil seyahat imkânlarını kullanmaları durumunda kullanılacaktır. Tüm seyahatin yeşil seyahat şeklinde yapılması gerekmektedir.

Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği – UZUN DÖNEM hareketliliklerde

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

6) Engelliler (20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı RG’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az %70 engel oranına sahip engelliler)

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler

8) Kendileri veya 1. Derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

DİKKAT: Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

Hareketlilik türü İlave Hibe Desteği Miktarı 2-12 ay arası öğrenci hareketliliği aylık 250 €’dur.

Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. Hibesiz öğrenci olma durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi için https://erasmus.cu.edu.tr/storage/Erasmus%20D%C3%B6k%C3%BCmanlar%20ve%20Formlar/2022%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Uygulama%20El%20Kitab%C4%B1-V2.pdf

SEÇİM VE YERLEŞTİRME

Uzun Dönem Staj Hareketliliğinde Kabul Belgesi / Niyet Beyanı ile başvuru yapacak olan adaylara +10 puan uygulanacaktır. Kabul Belgesi/Niyet Beyanı olan öğrenciler aldıkları Erasmus puanına göre en yüksek puandan aşağı doğru sıralanarak hibe almaya hak kazananlar ASİL olarak ilan edilecek, Kabul Belgesi/Niyet Beyanı olmayan öğrenciler ADAY/ADAYI olacaktır. Belirtilen Kabul Belgesi Teslim etme tarihinde Kabul Belgesi / Niyet Beyanı getiren öğrenciler her bölüme eşit hak verilerek Erasmus puanına göre yeniden sıralanacaktır ve böylece ASİL ve YEDEK listeleri yeniden güncellenecektir.   

Kabul Belgesi Teslim etme tarihi, 5 Ocak 2024'tür. Daha sonra ek bir belge teslim tarihi ilan edilip edilmeyeceği bütçe kullanımına bağlı olarak web sayfasında duyurulacaktır.

           Bir sözleşme yılında seçilerek hibe tahsis edilen ancak hibe yetersizliğinden veya başka sebeplerle gönderilemeyen öğrenciler, bir sonraki sözleşme yılına “kazanılmış hak” olarak devredilmek suretiyle doğrudan gönderilemezler. Programa katılacak öğrenciler, her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak değerlendirilir ve seçilirler.

           Üniversitemize YTB burslusu olarak gelen öğrenciler, Erasmus programlarına başvurmaları halinde başvuruları alınacak, hak kazandıkları takdirde Erasmus programlarına katılabileceklerdir. Ancak bu öğrenciler, Erasmus programına katıldıkları takdirde Erasmus hareketlilik süresince YTB burslarının kesilip kesilmeyeceği bilgisini YTB’ye sormalı ve bunu bilerek Erasmus programlarına katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyanname imzalamalıdır.

Doktora Hareketliliği yararlanıcıları, 2022-1-TR01-KA131-HED-000052885 nolu projenin ilgili faaliyeti için ayrılan bütçe kategorisinden hibe verilecektir.

2022 Proje Dönemi Erasmus+ Doktora Hareketliliği Uzun Dönem Staj Haraketliliği Online Başvuru Formu için tıklayınız.