Duyurular

...

İkili Protokol Kapsamında Değişim-Rusya ITMO University 2023-2024 Bahar Dönemi Başvuru Duyurusu

İkili Protokol Kapsamında Değişim-Rusya ITMO University 2023-2024 Bahar Dönemi Başvuru Duyurusu

Üniversitemizin işbirliği protokolü imzaladığı Rusya'daki ITMO University, 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi için değişim öğrencilerinin başvurularını alacaktır.

Üniversitede hibesiz olarak değişime katılmak isteyen öğrencilerimizin Çukurova Üniversitesi İkili İşbirliği Protokolleri Kapsamında Yapılacak Değişim Programı Yönergesine  göre aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir.

 

Üniversitenin değişim öğrencileri için sunduğu taslak ders listesi için tıklayınız. Değişim öğrencilerine yönelik detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Başvuru için Gerekli Şartlar

İşbirliği protokolleri kapsamında giden öğrenci adaylarının asgari olarak aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

  • Öğrencinin, Üniversitenin örgün eğitim verilen programlarında kayıtlı önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik/tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencisi olması,
  • Değişim öğrencisi olarak eğitim alınmak istenen yurt dışı yükseköğretim kurumunun başvuru koşullarını karşılaması,
  • Önlisans ve Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,20 olması,
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması,
  • Öğrenim göreceği dilde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav eşdeğerliklerinde yer alan sınavlardan birinden Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre en az B2 seviyesinde yabancı dil bilgisi olması.

Ev sahibi kurumun ön şartı, öğrencinin asgari 2. sınıf öğrencisi olması ve akademik başarısının yüksek olmasıdır. Detaylar için tıklayınız. 

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin, ön başvuru formuyla birlikte aşağıdaki belgelerle Dış İlişkiler Birimi Uluslararası İşbirlikleri ve Ortak Programlar Koordinatörlüğüne 10 Kasım 2023 tarihine kadar getirmeleri gerekmektedir.

  • Ön başvuru formu
  • Transkript 
  • Öğrenim göreceği dilde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav eşdeğerliklerinde yer alan sınavlardan birinden Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre en az B2 seviyesinde yabancı dil bilgisini gösteren belge.