Duyurular

...

2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ Doktora Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ Doktora Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erasmus+ Doktora Hareketliliği

2023-2024 Akademik Yılı

Başvuru Şartları

Doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği yaratabilmek için doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’) için Erasmus Hareketlilik duyuruları ayrı yapılmaktadır.

Doktora adayları yurtdışında kısa dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler.

Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30 gündür. Uzun dönem doktora hareketliğinde ise asgari süre 2 ay azami süre 12 aydır.

Fiziksel hareketliliğe sanal hareketlilik eklenmesi ve karma hareketlilik olarak gerçekleştirilmesi mümkündür. Her tür karma hareketlilik 5-30 günlük fiziki hareketlilik+ sanal bileşenden oluşur.

Doktora Hareketliliği faaliyetleri

Öğrenim Hareketliliği

Kısa dönem öğrenim hareketliliği: 5-30 gün (sanal faaliyet eklenebilir ve karma hareketliliğe çevrilebilir)

            Uzun dönem öğrenim hareketliliği: asgari süre 2 ay

Staj Hareketliliği

Kısa dönem staj hareketliliği: 5-30 gün (sanal faaliyet eklenebilir ve karma hareketliliğe çevrilebilir)

            Uzun dönem staj hareketliliği: asgari süre 2 ay

Karma Hareketlilik

·         Doktora hareketliliği de dâhil olmak üzere yurt dışındaki her türlü öğrenim ve staj faaliyeti karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir.

·         Fiziksel + sanal hareketlilik olarak gerçekleşir.

·         Akademik çalışma alanlarından veya katılıma yönelik imkânsızlıklardan dolayı, uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliğine katılamayan öğrenciler zorunlu sanal bileşeni olan bir kısa-dönem fiziksel hareketliliğe katılabilirler (inclusion)

·         Her tür karma hareketlilik 5-30 günlük fiziki hareketlilik+ sanal bileşenden oluşur.  Doktora hareketliliği karma hareketlilik olarak gerçekleştirildiğinde AKTS tanımlama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kısa veya Uzun dönem doktora hareketliliğinde ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda yapılabilir.

Uzun dönem öğrenim hareketliliği faaliyetine katılacak öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir dönem için 30 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır; başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.  

Başvuru yapacak olan adayların https://erasmus.cu.edu.tr/cu/bilateral-agreements/anlasma-listesi adresinde yer alan anlaşma kontenjanları incelemeleri ve doktora seviyesini kapsayan ikili anlaşmalara göre başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kısa dönem Öğrenim Hareketliliği tercih eden adayların, ev sahibi kurumun kendilerini kısa süre için kabul edebileceklerinin onayını belgelendirmek durumundadır. Kısa süreli öğrenim hareketliliği için ders aşamasındaki öğrencilerin kayıtlı olunan doktora programının gerektirdiği öğrencilik sorumluluklarını aksatmayacak ve akademik takvimdeki ders ve sınav dönemleri dışında kalan bir tarih aralığı belirlenmelidir. Ev sahibi kurum tarafından önerilen “Kısa dönem öğrenim hareketliliği” tarihleri ve hareketlilik faaliyeti ile ilgili iş yükü belirlenirken Akademik Danışman, Ana Bilim Dalı ve Enstitü kararı alınmalıdır. Hareketlilik faaliyetleri için formal bir tanınma işlemi yapılma zorunluluğu yoktur. Ancak her bir kısa dönem doktora öğrencisi için hareketlilik faaliyetinin gerektirdiği iş yükünün karşılığı ve hareketlilik sonrası faaliyetin nasıl tanınacağı ilgili bölüm kurulu, sonrasında ilgili Enstitü kurulunun nihai kararıyla olacaktır.

Kısa veya Uzun dönem doktora STAJ HAREKETLİLİĞİ yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda, bir kuruluş ya da ilgili başka bir çalışma yerinde gerçekleştirebilir. Yurtdışındaki stajlar, her eğitim kademesindeki çalışmalar ve yeni mezunlar için desteklenmektedir. Staj hareketliliği, doktora adaylarının ilgili araştırma faaliyetlerini içerebilmektedir. Ufuk Avrupa ile sinerji yaratmak amacıyla staj faaliyetlerinin, çifte finansman yasağına uygun olmak şartıyla Ufuk Avrupa programı tarafından finanse edilen araştırma projeleri kapsamında da yapılması mümkündür. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrenim programının tamamlayıcı bir parçası olmalıdır. Formal bir tanınma işlemi yapılmayabilir. “Doktorasını bitirmiş olan kişiler mezuniyetlerinden itibaren 12 ay içinde diğer yeni mezunlarla aynı koşullarla staj hareketliliğine katılabilirler ancak mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun, öğrenci mezun olmadan önce yapılmış olması gerekir. Halihazırda mezun olmuş öğrenciler, başvuruda bulunamaz.

Kısa veya Uzun dönem doktora STAJ HAREKETLİLİĞİ için Kabul belgesi veya Niyet Beyanı ile başvuru yapan adaylara +10 puan uygulanacaktır. Başvuru sahipleri Kabul Belgesi/Niyet Beyanı olmadan da başvuru yapabilir.

Kayıt donduran öğrencinin durumu: Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği veya zorunlu stajlarını gerçekleştiremez. Kayıt dondurulan dönemde öğrenim veya staj hareketliliği başvurusu yapılabilir.

Toplam faaliyet süresinin sınırı:

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans ve doktora), varsa, Erasmus Mundus burslusu olarak veya 2014-2020 Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile yeni Erasmus+ döneminde (2021-2027) yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez.

Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğrenim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar fiziki hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur.

 

Başvuru Şartları

Asgari Şartlar

1. Adaylar, Çukurova Üniversitesi bünyesindeki bir doktora programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmalıdır.

2. Adayların kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

3. Uzun Dönem Öğrenim Hareketliliği için hareketlilik yapılması planlanan dönemde yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan 30 AKTS kredi yükü olması gerekmektedir. Uygun ikili anlaşma olduğu takdirde başvuru yapılabilir. İkili anlaşmalar için lütfen https://erasmus.cu.edu.tr/cu/bilateral-agreements/anlasma-listesi inceleyiniz.

 

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekmektedir.

 

2023-2024 Doktora Uzun Dönem Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı için lütfen tıklayınız.

2023-2024 Doktora Kısa Dönem Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı için lütfen tıklayınız.

2023-2024 Doktora Uzun Dönem Staj Hareketliliği Başvuru İlanı için lütfen tıklayınız.

2023-2024 Doktora Kısa Dönem Staj Hareketliliği Başvuru İlanı çin lütfen tıklayınız.

Kısa dönem staj hareketliliği başvuru formu için tıklayınız.