Duyurular

...

2023-2024 Akademik Yılı Erasmus Öğrenim Duyurusu

2023-2024 Akademik Yılı Erasmus Öğrenim Duyurusu

 

 

I. AŞAMA: ERASMUS SAYFASINDA YER ALAN LİNK ÜZERİNDEN YAPILACAK BAŞVURULAR İÇİN

06 OCAK 2023

İLAN

23 OCAK 2023

ÖN BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

10 ŞUBAT 2023

ÖN BAŞVURU VE EVRAK TESLİM SON TARİH (SAAT 16:00)

20 ŞUBAT 2023

II. AŞAMA İÇİN BAŞVURMASI UYGUN BULUNAN ADAYLARIN İLANI

 

 II. AŞAMA: CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞVURU PORTALI

21 ŞUBAT 2023

CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞVURU PORTALI BAŞVURU BAŞLANGICI

10 MART 2023

CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞVURU PORTALI BAŞVURU BİTİŞİ

17 MART 2023

YABANCI DİL SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLANI

 

III. AŞAMA: YABANCI DİL SINAVLARINA GİRİŞ

SINAV TÜRÜ

TARİH

SAAT

YER

İngilizce Yazılı Sınav

20.03.2023

09:00

YADYO

İngilizce Sözlü Sınav

21.03.2023

09:00

YADYO

Almanca Yazılı Sınav

22.03.2023

13:30

İlgili bölüm tarafından belirlenecektir.

Almanca Sözlü Sınav

24.03.2023

09:30

İlgili bölüm tarafından belirlenecektir.

Fransızca Yazılı Sınav

23.03.2023

13:30

İlgili bölüm tarafından belirlenecektir.

Fransızca Sözlü Sınav

24.03.2023

13:30

İlgili bölüm tarafından belirlenecektir.

 

* Başvurusu uygun bulunan aday adayı öğrencilerin listesi, 17.03.2023 tarihinde saat 16.00’da Dış İlişkiler web sayfasında ilan edilecektir.

* Başvurular iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada başvuru belgeleri Dış İlişkiler Birimine teslim edilecektir. Başvurusu uygun bulunan aday adayı öğrenciler ikinci aşamada, teslim edilen belgeleri, yukarıda yer alan takvimde belirtilen tarih aralığında PDF formatında erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde yer alan Cumhurbaşkanlığı başvuru sistemine yüklemelidir.

* Her iki aşamanın tamamlanması zorunludur. Sadece tek bir aşamayı tamamlayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

* Erasmus+ yükseköğretim öğrenci başvurularının II. Aşamasında Cumhurbaşkanlığı Başvuru Portalı olan erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinin kullanılması zorunludur.

* Başvuru değerlendirmeleri yine sistem tarafından yapılacağından başvuru duyurusunun DİKKATLİCE OKUNMASI ve belgelerin sisteme eksiksiz ve doğru şekilde yüklenmesi önem arz etmektedir.

* Başvuru ekranında yer alan tüm aşamalarda başvuran aday sorumludur. Cumhurbaşkanlığı Başvuru Portalını, Birimimiz görüntüleyememektedir.

ERASMUS DİL SINAVI

Erasmus Dil Sınavı Limiti ile aşağıda belirtilen hususları dikkatlice okuyunuz:

İngiliz Dili Eğitimi (Fakülte kararı itibariyle her yıl dil sınavına girecektir.)

90

Alman Dili Eğitimi

70

Fransız Dili Eğitimi

70

Yüksek Lisans

70

Lisans

65

Lisans(BESYO, Konservatuvar, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi, Tekstil ve Moda Tasarım, İlahiyat)

60

Ön Lisans

60

 

2023 – 2024 Akademik yılı itibariyle yapılan dil sınavlarından alınacak olan Erasmus Dil Sınav notu, Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için 2 yıl geçerli sayılacaktır(İngiliz Dili Eğitimi bölümü hariç). Son 2 yıl içerisinde Erasmus Dil Sınavına girdiyseniz ve aldığınız puanı kullanacaksanız lütfen formda belirtiniz.

Daha önce yapılan Erasmus Dil Sınavlarından alınan dil notunu başvuruda kullanmak isteyen öğrencilerin, online başvuru formunda hangi dil sınavına girdiklerini işaretlemeleri ve aldıkları puanı yazmaları gerekmektedir. Başvuru yapmadan önce veya başvuru esnasında Dış İlişkiler Biriminden dil belgesi talep ederek başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir..

Uygunluk kontrolünden geçerek İngilizce dil sınavına girebilecek olan öğrencilerin listesi http://international.cu.edu.tr adresinde, Dış İlişkiler ve YADYO duyuru panolarında, diğer dillerden sınava girecek öğrencilerin listesi http://international.cu.edu.tr adresinde ve Dış İlişkiler Birimi duyuru panolarında yayınlanacaktır.

!!! DİKKAT !!!

2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ programı çerçevesinde Öğrenim Hareketliliğine başvuru yapacak olan öğrenciler, aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birine girmiş ve geçer not almış ise yeniden dil sınavına girmek zorunda değildir. Ancak; daha önceki dil sınav puanını kullanmak isteyen öğrenciler, bu yıl ilan edilen dil baraj notlarına göre değerlendirilecektir.

29.03.2021 - 02.04.2021 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

24.11.2021 - 26.11.2021 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

21.03.2022 - 30.03.2022 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

01.11.2022 - 04.11.2022 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

 

Başvuracak öğrencilerin başvuru formunda hangi dilden sınava katıldıysa belirtmesi, tarihini seçmesi ve dil puanını açıkça yazması gerekmektedir. Bu başvuru sahiplerinin İngilizce/Almanca/Fransızca Dil Sınavına Gireceğim kutucuğunu İŞARETLEMESİNE GEREK YOKTUR.

Başka dil sınavları ya da dil belgeleri kabul edilmeyecektir.

•           İngiliz Dili Eğitimi bölümü öğrencileri, yukarıda belirtilen Erasmus dil sınavlarına girmiş olsalar dahi yeniden sınava girmek zorundadırlar.

•           cu.edu.tr uzantılı kurumsal e-posta adresi ile Hotmail uzantılı e-posta adresleri arasında teknik sıkıntı yaşandığından “gmail” uzantılı adresler zorunludur.

• Başvuruların I. Aşaması için online sistem 23.01.2023 tarihinden 10.02.2023 saat 16:00’a kadar açık kalacak, sonrasında sistem kapanacaktır. Başvuru linki duyurunun en alt kısmında yer almaktadır. Lütfen başvurunuzu yapmadan önce duyuruyu DİKKATLİCE okuyunuz.

• Online yapılan başvuru çıktısı ve diğer orijinal evraklar (ıslak imzalı mühürlü transkript, başvuran tarafından mavi kalemle imzalanmış başvuru çıktısı, fotoğraf ve ilave hibe desteği için gerekli belgeler) en geç 10.02.2023 saat 16:00’a kadar Erasmus Koordinatörlüğüne elden teslim edilmeli veya tüm orijinal evraklar, 10.02.2023 gününü geçmeyecek şekilde Erasmus Koordinatörlüğüne posta ve/veya kargo ve/veya akraba-arkadaş vs. aracılığıyla ulaştırılmalıdır.

• Yukarıdaki aşama tamamlandıktan ve 20.02.2023 tarihinde evrakları uygun bulunan adayların ilanı akabinde II. Aşamaya geçilecektir. Başvuruların II. Aşaması için Cumhurbaşkanlığı Başvuru Portalı, 21.02.2023 tarihinden 10.03.2023 tarihine kadar açık kalacak, sonrasında sistem kapanacaktır. Başvuru linki; erasmusbasvuru.ua.gov.tr’dir. Başvuru ile ilgili açıklamaları dikkatlice okuyunuz ve okuduktan sonra onaylayınız. Onayladıktan sonra ilgili sayfa yeniden açılmayacaktır.

• Yanlış doldurulmuş başvuruları sistem “geçersiz başvuru” sayabilir o nedenle DİKKATLİ DOLDURMAYA özen gösteriniz.

 

BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

•           Başvuru yapacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekmektedir.

•           Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve 2023-2024 akademik yılında bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir.

•           Çukurova Üniversitesi’ne kayıtlı tüm ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurabilir. Doktora öğrencileri için “Doktora Hareketliliği” adı altında ayrı bir başvuru açılacaktır.

•           Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri hazırlık sınıfında iken başvuru yapamazlar. İngiliz Dili Eğitimi Bölümü Lisans öğrencileri 2.sınıftan itibaren Erasmus başvurularını yapabilecektir.

•           Yüksek lisans kapsamında özel öğrenci statüsünde olan öğrenciler, sınava girdikleri yılı takip eden akademik yılda öğrencilikleri devam edemeyeceği ve tam zamanlı öğrenci olamayacakları için öğrenim hareketliliğine başvuru yapamaz.

•           Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler, aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilirler.

•           Açık öğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.

•           Bütün adayların I. Aşama için olan online başvuruda verilen PDF belgesinin çıktısını Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne getirmesi gerekmektedir. Form doldurulurken hata yapılmışsa, söz konusu hata, form teslimi sırasında belirtilmek zorundadır. Form tesliminden sonra herhangi bir değişiklik yapmak mümkün değildir.

•           Başvuru için öğrencinin en son genel not ortalamalarının (GNO) ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20 (4.00) veya 58 (100), yüksek lisans öğrencileri için 2.50 (4.00) veya 65 (100) olması gerekir.

•           Yıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yıl (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Hukuk Fakültesi ve Devlet Konservatuarı), yarıyıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yarıyıldan fazla yarıyıl/yıl kaybetmemiş olmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin Erasmus başvuru portalında karşılarına otomatik çıkacak olan GNO ile güncel transkriptlerinde yer alan GNO’yu karşılaştırması ve gerekirse başvuru portalında GNO düzenlemesi yapması gerekecektir. Sistem tarafından GNO onayı alındıktan sonra başvuruya devam edilebilir.

•           Başvuru yapan öğrencilerin; güncel transkriptlerini imzalı ve mühürlü olarak başvuru formu ile birlikte getirmesi zorunludur.  2022-2023 Güz dönemi dahil orijinal güncel transkriptinizi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından (Islak imzalı ve mühürlü olarak) temin ediniz. Transkriptlerin e-devlet çıktısı ve fotokopisi kabul edilmemektedir. Başvuru formunda beyan edilen GNO ve ekinde yer alan Transkriptteki GNO aynı olmalıdır.

•           Yüksek lisans düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Ayrıca, ilgili Enstitü Öğrenci İşlerinden ‘Öğrenci Belgesi’ alınarak başvuru esnasında ibrazı zorunludur.

•           Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

•           Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine yüksek lisans seviyesinde devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.

AÇIKLAMA: Erasmus Dil Sınavlarından alınan dil notunu başvuruda kullanmak isteyen öğrenciler Dış İlişkiler Birimine isimlerini yazdırıp, Dil Belgelerini talep edebilirler. Bu öğrencilerin, başvuru formunda Dil Puanını ve sınav tarihini belirtmeleri gerekmektedir. Bu başvuru sahiplerinin İngilizce/Almanca/Fransızca Dil Sınavına Gireceğim kutucuğunu İŞARETLEMESİNE GEREK YOKTUR. 

İngilizce eğitim veren yükseköğretim kurumlarına gitmek isteyen adaylar İngilizce dil sınavına, Almanca veya Fransızca eğitim veren yükseköğretim kurumlarına gitmek isteyen adaylar ise aynı şekilde Almanca veya Fransızca dil sınavlarına gireceklerdir. Adaylar birden fazla dilin sınavına girebilirler. Dil sınavından başarısız olan adaylar değişimden faydalanamazlar. Erasmus+ dil sınavları Avrupa Dil Portfolyosu’na göre B2 seviyesinde (http://adp.meb.gov.tr/nedir.php) yapılacaktır.

Başvuru ile ilgili ÖNEMLİ hususlar:

Başvurunuzu yaparken eğitim-öğretim kademenizi (ön lisans/lisans/yüksek lisans) doğru işaretleyiniz. İlgili fakülte ve bölüm ikili anlaşma kontenjanlarından yararlanılacağı için sadece birinci aşama başvuru kısmında Yüksek Lisans öğrencilerinin alanları ile ilgili olarak ENSTİTÜ DEĞİL ilgili bölüm ve fakülteleri seçmeleri zorunludur.

Başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurduktan sonra başvurunun mavi tükenmez kalem ile ıslak imzalı çıktısını ve diğer evraklarınızı (İlave hibe desteği için gerekli belgeler-Öğrenci işleri Daire Başkanlığı’ndan ıslak imzalı güncel Transkript - 2022-2023 ilk dönemi de dahil edilmiş- ve bir adet vesikalık fotoğraf-başvuru formunda fotoğraf yerine zımbalanmış olarak) en geç 10.02.2023 saat 16:00’a kadar Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne ulaştırınız.

•           Öğrenim Hareketliliği kontenjanlarıyla ilgili olarak; https://erasmus.cu.edu.tr/cu/bilateral-agreements/anlasma-listesi adresini ziyaret ediniz ve ayrıntılı bilgiler için bölüm koordinatörlerinize başvurunuz. Eğitim kademenize (ön lisans/lisans/yüksek lisans) uygun olan ikili anlaşma mevcut değil ise;  Erasmus Dil Sınavından geçerli not almanız ev sahibi bir kuruma yerleştirilme garantisi vermez. Eğitim kademenize (ön lisans/ lisans/yüksek lisans) uygun olan ikili anlaşma olmaması halinde lütfen ilgili bölüm koordinatörü ile iletişime geçiniz. İkili anlaşması olmayan bölümlerin öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Başvuru Portalında başvuru yapamaz.

•           Uygunluk kontrolü sonuçları, yerleştirme süreci ve sonuçları ile ilgili itirazlar için Erasmus+ ve ilgili fakülte/bölüm Erasmus+ koordinatörleri ile iletişim kurabilir, gerektiğinde üniversitemizin resmi itiraz prosedürünü kullanabilirsiniz.

•           Öğrenim hareketliliği süresi en az 2 aydır. Bu süre mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketliliğin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, ödeme yapılmış ise geri alınır ve öğrenci sıfır hibeli olarak rapor edilir.

•           Aynı öğrenci, her bir eğitim-öğretim kademesinde öğrenim hareketliliğinden toplam 12 aya kadar hibe alabilir. (1. Kademe: Ön lisans, Lisans; 2. Kademe: Yüksek Lisans).

•           Başvurular ücretsizdir.

•           Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Her bir öğrenim kademesinde, hibesiz de olsa 12 aydan fazla hareketlilik gerçekleştirilemez.

•           Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği veya zorunlu stajlarını gerçekleştiremez. Kayıt dondurulan dönemde öğrenim veya staj hareketliliği başvurusu yapılabilir.

 

SEÇİM ÖLÇÜTLERİ

Erasmus+ Uygulama El Kitabı ilgili bütçe yılı seçim ölçütleriyle ilgili kurallar sayfa 12’de verilmiştir.

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan1

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

 

+10 puan2

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

 

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

(Vazgeçme dilekçesi için son tarih: 03.07.2023)

-10 puan

 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

 

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

1-Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

2-Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

 

Puan kesintileriyle ilgili açıklama:

•           Daha önce Erasmus+ programlarından (Öğrenim/Staj/KA107) yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

•           Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, gerçekleştirilmeyen her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.

•           Adaylar birden fazla hareketlilik türüne başvuru yapabilirler. Ancak aynı anda birden fazla hareketliliğe başvuru yapan adaylardan -10 puan düşürülür. I. Aşamada, hangi faaliyet türünde -10 puan uygulanacağı, başvurunun yapıldığı esnada yazılı başvuru dilekçesinde belirtilmelidir.

•           II. Aşamada, başvurusu devam eden Öğrenim/Staj Hareketliliği duyurusuna başvuru yapmış olan adaylar hangi başvurusundan -10 puan uygulanmasını istediğini Portalda yer alan önceliklendirme kısmında işaretleyecektir.

•           Daha önce herhangi bir Erasmus programından faydalanmış ve aynı anda iki başvuru yapan başvuru sahibinin daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-20” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-10” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam Erasmus puanı üzerinden yapılır.

•           Daha önce başvuru yapmış, formunu teslim etmiş ancak dil sınavlarından herhangi birine keyfi olarak katılmayan öğrencilere -10 puan uygulanacaktır. Ayrıca bu öğrencilere sınav için yapılan harcamalar ilgili birim tarafından rücu edilecektir. Ancak mazeret sınavı yapılmaz.

•           Erasmus Dil Sınavı sonuçlarından sonra yapılacak olan Bilgilendirme Toplantısına geçerli mazeret (belgelendirilmiş sağlık sorunu, belgelendirilmiş sınav/derse katılım zorunluluğu) bildirmeden (toplantı yapılmadan en az iki gün öncesinde belgelendirilmelidir) toplantıya katılmayan yararlanıcılara -5 puan uygulanacak ve bölüm sıralaması yeniden düzenlenecektir.

ÖNEMLİ: Puan kesintileri Erasmus puanından [(Akademik Ortalama + Dil Puanı)÷2] yapılacaktır. Dil Puanından kesinti YAPILMAMAKTADIR.

 

HİBE MİKTARLARI

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık hibeler belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları (öğrenim hareketliliği için) aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

3. Grup Program Ülkeleri

 Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Sırbistan

450

       

Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

* Yeşil seyahat desteği: Yeşil seyahati (tren, otobüs vb) tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir. Hareketlilik gerçekleştiren öğrencinin karbon salınımını azaltmaya ve hareketliliğin çevresel ayak izini azaltmaya yönelik olarak sağlanan yeşil seyahat imkanlarını kullanmaları durumunda kullanılacaktır. Tüm seyahatin yeşil seyahat şeklinde yapılması gerekmektedir.

 

SEÇİM VE YERLEŞTİRME

•           II. Aşama için Portalda yapılacak olan başvurularda; aday öğrenciler maksimum 5 (beş) adet (bölümünüze ait ikili anlaşma sayısına göre 5’ten az sayıda tercih yapılabilir.) tercih (ikili anlaşma çerçevesinde ülke, okul ve dönem seçmek suretiyle) yapabilecektir. Portal başvuruları kapandıktan sonraki aşamada, değişiklik yapılmasını gerektirebilecek durumlar için, aday öğrencilerin yapmış oldukları tercihlere ilişkin ilgili bölüm koordinatörleri bilgilendirilecektir. Nihai yerleştirme onayı bölüm koordinatörleri tarafından verilecektir. Aday öğrencilerin seçimi, her fakülte/bölüm için kontenjan dâhilinde en yüksek Erasmus puanı alan öğrencilerin sıralama sonucuna göre yapılır.

•           Fakülte/bölümlerden belirlenen hibe kontenjanı dâhilinde başvuru olmaması veya hibe tahsis edilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda dağıtılamayan hibe miktarı, başka fakülte/bölümlere yine adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılabilir.

•           Bölüm, gidilen ülke, cinsiyet dengesi gözeterek ve daha önce hareketlilik faaliyetinde bulunmamış bölüme pozitif ayrımcılık yaparak, fakülte ve/veya bölümlerin anlaşma sayısı oranını ve fakülte ve/veya bölümlerin performansını dikkate almak suretiyle dağıtılır.

•           Bir sözleşme yılında seçilerek hibe tahsis edilen ancak hibe yetersizliğinden veya başka sebeplerle gönderilemeyen öğrenciler, bir sonraki sözleşme yılına “kazanılmış hak” olarak devredilmek suretiyle doğrudan gönderilemezler. Programa katılacak öğrenciler, her sözleşme döneminde ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak değerlendirilir ve seçilirler.

•           Üniversitemize YTB burslusu olarak gelen öğrenciler, Erasmus programlarına başvurmaları halinde başvuruları alınacak, hak kazandıkları takdirde Erasmus programlarına katılmalarına müsaade edilecektir. Ancak bu öğrenciler Erasmus programına katıldıkları takdirde YTB bursları kesileceğini bilerek Erasmus programlarına katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyan imzalayacaklardır.

•           Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır:

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan)

Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.

6) Engelliler (20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı RG’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az %70 engel oranına sahip engelliler)

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler

 

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla aylık 250 Avro hibe desteği verilir.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği yararlanıcıları 2022-1-TR01-KA131-HED-000052885 nolu projenin ilgili faaliyet bütçesinden hibe verilecektir.

2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Online Başvuru Formu için tıklayınız.