Inclusion and Diversity

Çukurova Üniversitesi Eşitsizliklerin Azaltılması Politikası

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42. Maddesi uyarınca “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz”. Çukurova Üniversitesi, Anayasanın bu maddesinin olması gerektiği gibi bünyesinde bulundurduğu birimleriyle toplumun her kesiminden gelen bireylere ayrım gözetmeksizin fırsat eşitliği sağlama hususundaki görevini önemsemektedir. Bireyler arasındaki eşitsizliğinin önüne geçmeyi hedefleyen Çukurova Üniversitesinin eşitsizliklerin azaltılması politikası aşağıda belirtilen hususları kapsar:

 • Toplumun her kesiminden gelen bireylere; ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarının hepsinde eşit eğitim imkânı sağlar.
 • Dil, din, ırk, cinsiyet ve renk gözetmeden gelir düzeyi yeterli olmayan, etnik kökeni farklı olan ve zihinsel – bedensel engeli olan öğrencilere eşit eğitim imkânı ve eğitim materyallerine kolay ulaşım sağlar.
 • Bünyesinde yer alan birimlerin çalışmaları ile ayrımcılık, cinsel saldırı ve tacizi önleme politikalarını belirler.
 • Üniversite bünyesinde Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi birimi altında kurulan Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek birimi ile akademik ve idari personellerine ve öğrencilerine destek verir.
 • Ayrımcılık, Toplumsal cinsiyet eşitliği, Cinsel taciz ve cinsel saldırı ile ilgili farkındalıkları artırmak amacıyla bilimsel, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenler.
 • Engelli bireylerin eşit eğitim alma hakkını destekleyerek, bünyesinde yer alan birimlerin fiziksel ve sosyal yapılarını onlar için erişebilir hale getirir.
 • Bireyi eğitim alma hakkından mahrum bırakan ayrımcılıklar ile ilgili bünyesinde yer alan birimlerde akademik personel ile idari personeline ve öğrencilerine bilgilendirmeler yapmayı hedefler.
 • Bünyesinde yer alan birimlerde eğitim gören öğrencilerine mezuniyet sonrasında da toplumsal eşitsizlikler konusunda çevrim içi ve yüz yüze seminer imkânı sağlar.
 • COVID-19 Salgını sırasında ve salgın sonrasında da devam eden çevrim içi eğitimlerde öğrencilerin eşit eğitim alması yönünde çalışmalar yapmış ve imkânı bulunmayan öğrencilerine salgın tedbirleri kapsamında birimlerinin kapılarını açmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kapsamında her bireyin korunmakta olan anayasal hakları çerçevesinde eğitim alma hakkını korumaya yönelik çalışmalarını istikrarlı bir şekilde sürdüren Çukurova Üniversitesi, hedeflediği ve yapmış olduğu çalışmalar kapsamında yerel, ulusal ve uluslararası boyutlardaki eşitsizliklerin giderilerek toplumun her bireyinin eşit eğitim almasını sağlamaya yönelik çalışmaları destekleyecektir.

Çukurova Üniversitesi Sürdürülebilirlik politikaları için https://sustainability.cu.edu.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Koordinatörlüğün temel amacı; Çukurova Üniversitesi öğrencisi, personeli ve dış paydaşlarından eğitsel, fiziksel, sosyal, duygusal alanda sınırlılıklar ve engeller yaşayan bireylerin hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli ortamın hazırlanmasını yaşama ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KURUM STRATEJİ BELGESİ 

Bireyler arasındaki eşitsizliğinin önüne geçmeyi hedefleyen Çukurova Üniversitesi, eşitsizliklerin azaltılması politikasını belirlemiş olup üniversitemizin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurum Stratejisini oluşturmuştur.  Çukurova Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurum Stratejisi aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

 1. İş-Yaşam Dengesi ve Örgüt Kültürü,
 2. Liderlik ve Karar Almada Cinsiyet Dengesi,
 3. İşe Alım ve Kariyer İlerlemesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,
 4. Toplumsal Cinsiyet Boyutunun Araştırma ve Öğretim İçeriğine Entegrasyonu,
 5. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetin Önlenmesi. 

Strateji Belgesinin tamamı için tıklayınız. 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇERME GÖREVLİLERİ